Skip to main content

Modifica la matrícula

Modifica la matrícula

Si després d'efectuar la matrícula has de fer alguna modificació, ho podràs fer durant el període de modificació de matrícula.

Existeixen dos períodes de modificació de matrícula segons el tipus de modificació que necessitis fer: ordinària (autogestionable) o extraordinària (per via de sol·licitud al/a la cap d’estudis)

Calendari de modificació ordinària de matrícula

 • Facultat de Medicina:  4 i 5 de setembre de 2023
 • La resta de Facultats (excepte Medicina): del 18 al 20 de setembre de 2023

 

Calendari de modificació extraordinària de matrícula

 • Facultat de Medicina:  del 4 al 10 de setembre de 2023
 • La resta de Facultats (excepte Medicina): del 18 al 22 de setembre de 2023

Modificació Ordinària de matrícula

Accedeix al campus virtual, a l’aplicació UAcadèmic, “Estudis de grau” i clica a “Modificació matrícula". 

Podràs revisar i modificar totes les dades que vas facilitar en la matrícula: dades personals, dades acadèmiques i dades econòmiques. Caldrà que passis per totes i cada una d’aquestes pantalles confirmant la informació.

En l’apartat d’assignatures a matricular podràs afegir o treure assignatures segons la teva necessitat:

 • Podràs eliminar assignatures anant a “la meva selecció” per esborrar l’assignatura matriculada anteriorment.
 • Podràs afegir assignatures buscant-la a la pestanya “pla” o bé fent una cerca pel codi d’assignatura i afegir-la a la teva matricula.

No podràs modificar aspectes com els canvis de grup, o les assignatures optatives, tampoc podràs modificar la matrícula si incompleixes la normativa acadèmica, en tots aquests casos caldrà que facis una sol·licitud extraordinària de modificació de matrícula.

Cal que facis els canvis permesos a l’aplicació UAcademic i posteriorment la resta de canvis a través de la sol·licitud extraordinària.

Modificació Extraordinària de matrícula

Per a fer una sol·licitud extraordinària de modificació de matrícula hauràs d'anar a Campus virtual > Tràmits > Modificació extraordinària de matrícula 

El/la cap d’estudis revisarà la teva sol·licitud i, en cas d’aprovar-la, rebràs un correu amb la matrícula nova. Si se’t deneguen els canvis, el centre te n’informarà.

Nota: a la modificació del mes de febrer recorda que si anul·les alguna assignatura, serà sense retorn econòmic de l’import tal i com consta a la normativa econòmica.

 • Ampliació d'assignatures:
  • Si vas triar pagament únic: l'import de les assignatures de les quals t'has matriculat es carregarà en un únic rebut, al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te, 3 dies després que l'Àrea de Gestió Acadèmica hagi gestionat la teva sol·licitud de modificació de matrícula.
  • Si vas triar pagament fraccionat domiciliat: l'import de les assignatures de les quals t'has matriculat es carregarà junt amb el rebut del segon pagament el dia 1 de desembre al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te. Posteriorment a aquesta data es carregarà en un únic rebut 3 dies després que l'Àrea de Gestió Acadèmica hagi gestionat la teva sol·licitud de modificació de matrícula.
  • Si vas triar pagament per préstec bancari: l'import de les assignatures de les quals t'has matriculat es carregarà en un únic rebut, al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te, 3 dies després que l'Àrea de Gestió Acadèmica hagi gestionat la teva sol·licitud de modificació de matrícula.
 • Anul·lació d'assignatures (Excepte modificació de febrer):
  • Si vas triar pagament únic: l'import de les assignatures anul·lades es retornarà al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te.
  • Si vas triar pagament fraccionat domiciliat: l'import de les assignatures anul·lades es descomptarà del segon rebut del dia 1 de desembre.
  • Si vas triar pagament per préstec bancari: l'import de les assignatures anul·lades es retornarà al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te, sempre i quan l'import de la matrícula ja estigui abonada.
 • Canvi d'assignatures:
  • Assignatures amb el mateix nombre de crèdits: es compensarà l'import de l'assignatura anul·lada amb l'import de l'assignatura ampliada.
  • Assignatures amb un nombre inferior de crèdits: (Excepte modificació de febrer, que no hi haurà retorn) es retornarà l'import de la diferència de crèdits al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te. 
  • Assignatures amb un nombre superior de crèdits: s'ha d'abonar la diferència de crèdits. Aquest import es carregarà en un únic rebut, al compte bancari que vas facilitar en el moment de matricular-te, 3 dies després que l'Àrea de Gestió Acadèmica hagi gestionat la teva sol·licitud de modificació de matrícula.

Contacte

 • Horari d'atenció:
  • de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 15.30 a 18h (excepte dies festius)
  • de dilluns a divendres, de 9 a 14h (juliol)
  • tancat per vacances del 7 al 25 d’agost de 2023.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte