Vés al contingut

Convalidacions CFGS

Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.

Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.

A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2024-2025.

Atenció! Si el teu grau té mencions, abans de convalidar les assignatures optatives, consulta a la prefectura d'estudis.

Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
57.00
Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
45.00
Crèdits
Administració i Finances (LOGSE) 12.00
Administració i Finances (LOE) 18.00
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) 18.00
Animació (LOE) 30.00
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Virtuals (LOE) 30.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) 33.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius: perfil móns virtuals, realitat augmentada i gamificació (LOE) 33.00
Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística (LOGSE) 6.00
Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOGSE) 18.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOGSE) 18.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració. Perfil Professional d'Animació Audiovisual (LOGSE) 18.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) 39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE) 39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE) 39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE) 39.00
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) 39.00
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) 30.00
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) 12.00
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) 18.00
Gràfica Audiovisual (LOE) 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional d'Infografia 3D (LOE) 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional de Realitat Virtual i Ludificació (gamificació) (LOE) 36.00
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) 42.00
Imatge (LOGSE) 39.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 39.00
Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) 39.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE) 33.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles. Perfil Professional de Multimèdia Interactiva (LOGSE) 33.00
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 48.00
So (LOGSE) 39.00
So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE) 36.00
Crèdits
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE) 39.00
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat (LOE) 39.00
Animació (LOE) 36.00
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Professionals i Projecte orientat a la formació en entorn professional (LOE) 48.00
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Virtuals (LOE) 48.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) 60.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius: perfil móns virtuals, realitat augmentada i gamificació (LOE) 60.00
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE) 30.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) 60.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE) 57.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE) 60.00
Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE) 60.00
Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (LOE) 60.00
Gràfica Audiovisual (LOE) 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional d'Infografia 3D (LOE) 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional de Realitat Virtual i Ludificació (gamificació) (LOE) 36.00
Gràfica Interactiva (LOE) 39.00
Gràfica Interactiva, perfil professional d'Espais Interactius (LOE) 39.00
Gràfica Interactiva, perfil professional Disseny Web i Aplicacions Mòbils (LOE) 39.00
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) 36.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 36.00
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 36.00
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE) 30.00

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte