Sistemes de pagament curs 2016/2017 - Campus UVic

El pagament de la matrícula es pot fer de les formes següents:

Pagament per quotes mensuals Consisteix a fer un pagament d'una entrada d’un 15% del total de la matrícula i la resta repartit en quotes mensuals durant el curs acadèmic.
El rebut de l'entrada es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Finançament amb les entitats financeres següents:

 • Condicions CAIXABANK - Els estudiants han de sol·licitar el finançament directament a l'entitat financera.
 • Condicions BBVA (versión en español) - Entitat col·laboradora
  Si necessites agilitzar la tramitació, el dia de la matrícula pots portar la següent documentació:
  - Full de matrícula (es donarà en el moment de la matrícula)
  - Tres últims fulls de nòmina
  - IRPF de l'any 2015 (declaració de la renda)
  - Dos últims rebuts pagats, en cas de tenir un altre deute (hipotecari o altres...) en una altra entitat.
  - Si no ets client del BBVA, extracte dels últims 6 mesos de l'entitat on el titular del préstec té el compte obert i hi cobra la nòmina.
 • Condicions Banco Santander
   
 • Condicions Banc Sabadell (versión en español)
   
 • Condicions Caixa d'Enginyers (versión en español

 

Pagament únic domiciliat

Comporta un descompte de l'1% sobre l'import dels crèdits matriculats.
Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar el pagament.
El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Pagament fraccionat domiciliat (en dues parts)

Consisteix a pagar la matrícula en dues fraccions del 50%, l'una en formalitzar la matrícula i l'altra l'1 de desembre.
Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar els pagaments.
El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Condicions pagament fraccionat.

Altres opcions de finançament La UVic-UCC compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per a Másters, préstecs d’estudi a llarg termini amb condicions favorables, etc.
Aquests préstecs poden cobrir l’import de la matrícula i altres despeses relacionades (material, desplaçaments, estades...) .

Descomptes del 2016/2017 - Campus UVic

Matrícula d'Honor per assignatures cursades a la UVic-UCC 15% de descompte dels crèdits cursats a la UVic-UCC en els quals s'ha obtingut Matrícula d'Honor
Matrícula d'Honor de 2on de Batxillerat o Premi extraordiari de Batxillerat 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer curs de Grau i aplicable una sola vegada
Segona titulació a la UVic-UCC 

8% de descompte del preu total de crèdits matriculats si ets titulat/da per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i vols estudiar una segona titulació oficial. Per a l'aplicació d'aquest descompte és imprescindible ser membre d'UVic Alumni

Mateixa unitat familiar 5% de descompte per a cada membre de la unitat familiar del preu total de crèdits matriculats

Família nombrosa especial

5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic

Família monoparental especial 5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants membres de famílies monoparentals de categoria especial a l'inici del curs acadèmic
Persones discapacitades

10%  de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 

Víctimes d’actes terroristes

10 %  de descompte del total de crèdits de què es matriculin les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles 

Víctimes de violència de gènere

10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen 

Majors de 60 anys 50% de descompte del preu total de crèdits matriculats
Escola d'Idiomes 25% de descompte en la matrícula de l'Escola d'Idiomes per a tots els estudiants matriculats a una titulació oficial

Per l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui.