Skip to main content

Tesi en règim de cotutela

Pots elaborar la tesi en règim de cotutela, sempre i quan compleixis els requisits següents:

  • Disposis d'un conveni signat amb la universitat estrangera o centres d'ensenyament superiors estrangers que pugin atorgar títols de doctor el primer any de realització de la tesi doctoral.
  • Estiguis admès en un programa de doctorat de la UVic-UCC i de la universitat estrangera amb la qual s'hagi signat el conveni, i comptis amb la supervisió d'un o més doctors de les dues universitats. 
  • Tenir el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat per dur a terme la tesi doctoral en aquesta modalitat.
  • Repartir el temps d'elaboració de la tesi doctoral entre els dos centres. L'estada mínima a la universitat estrangera o centre d'ensenyament superior estranger amb els quals s'ha establert el conveni de cotutela, ha de ser d'un mínim de sis mesos, període que pot ser fraccionat. Les estades i les activitats s'hauran de fer constar en el conveni de cotutela.

Caldrà abonar cada curs acadèmic la matrícula de la UVic-UCC en les formes que s'estableixi en el conveni.

El règim relatiu al seguiment anual, tribunal, defensa, avaluació i expedicions del títol serà també en les formes que estableixi el convenient.

El títol de doctor inclourà en el revers la diligència: "Tesi en règim de cotutela amb la universitat o centre d'ensenyament superior estranger" amb el qual s'hagi signat en el conveni.

Per més informació o obtenir el model de conveni, pots contactar amb l'Oficina de Doctorat.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte