Skip to main content

Oficina de Doctorat

Llibre

L'Oficina de Doctorat és l'oficina tècnica de l'Escola de Doctorat, responsable de coordinar el suport que els diferents serveis de la UVic-UCC ofereixen als estudiants de doctorat.

Membres de la unitat

Responsable:

Tècniques:

Per a més informació:

Activitats formatives i seguiment anual oficina.doctorat@uvic.cat

Dipòsit i defensa de la tesi doctoral tesis.oficinadoctorat@uvic.cat 
 

Funcions de la unitat

 • Donar suport a l'Escola de Doctorat, tant pel que fa a la gestió i organització funcional de l'Escola, com a les tasques immediates d'informació i comunicació interna i externa.
 • Secretaria del Comitè de Direcció, òrgan de govern de l'Escola de Doctorat.
 • Donar suport a l'organització i planificació de les activitats formatives adreçades als doctorands.
 • Vetllar pel procés d'acollida i orientació dels doctorands.
 • Planificar i gestionar els procediments que afecten els estudiants de doctorat des de l'accés, l'admissió, la matriculació, seguiment i avaluació anual fins la lectura de la tesi.
 • Planificar i coordinar els processos de verificació, seguiment i acreditació dels programes de doctorat.
 • Gestionar els ajuts predoctorals dels programes interns, autonòmics i estatals: sol·licituds i justificació.
 • Gestió i promoció del Programa de Doctorats Industrials.
 • Fomentar la internacionalització dels estudis de doctorat.
 • Promoure, amb el suport de l'Àrea de Qualitat de la Universitat, la qualitat dels programes de doctorat.
 • Gestionar els convenis amb institucions, centres de recerca, empreses, etc., amb les quals l'Escola de Doctorat col·labora.

Contacte

icon-location-dark
Oficina de Doctorat - C/ Dr. Junyent, 1 - 08500, Vic

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte