Skip to main content

Estudis

Àrees temàtiquesTipusTitulacióCentreLlocInformacióModalitat
EmpresaGrauAdministració i Direcció d'EmpresesFacultat d'Empresa i ComunicacióVicGrauAdministració i Direcció d'EmpresesPresencial
SalutGrauAudiologia General (grau propi)Facultat de MedicinaGrauAudiologia General (grau propi)Semipresencial
BiociènciesGrauBiologiaFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesVicGrauBiologiaPresencial
BiociènciesSalutGrauBiomedicinaFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesVicGrauBiomedicinaPresencial
BiociènciesGrauBiotecnologiaFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesVicGrauBiotecnologiaPresencial
EsportGrauCiències de l'Activitat Física i de l'EsportFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauCiències de l'Activitat Física i de l'EsportPresencial
ComunicacióGrauComunicació AudiovisualFacultat d'Empresa i ComunicacióVicGrauComunicació AudiovisualPresencial
EducacióGrauEducació SocialFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauEducació SocialPresencial
EnginyeriesGrauEnginyeria de l'AutomocióFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesGranollersGrauEnginyeria de l'AutomocióPresencial
EnginyeriesGrauEnginyeria MecatrònicaFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesVicGrauEnginyeria MecatrònicaPresencial
SalutGrauFisioteràpiaFacultat de Ciències de la Salut i el BenestarVicGrauFisioteràpiaPresencial
Estudis Socials GrauGlobal StudiesFacultat d'Empresa i ComunicacióVicGrauGlobal StudiesNOUPresencial
SalutGrauInfermeriaFacultat de Ciències de la Salut i el BenestarVicGrauInfermeriaPresencial
ComunicacióEmpresaGrauMàrqueting i Comunicació EmpresarialFacultat d'Empresa i ComunicacióVicGrauMàrqueting i Comunicació EmpresarialPresencial
SalutGrauMedicinaFacultat de MedicinaManresa,VicGrauMedicinaPresencial
EducacióGrauMestre d'Educació InfantilFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauMestre d'Educació InfantilPresencial
EducacióGrauMestre d'Educació PrimàriaFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauMestre d'Educació PrimàriaPresencial
EnginyeriesGrauMultimèdia. Aplicacions i VideojocsFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesVicGrauMultimèdia. Aplicacions i VideojocsPresencial
SalutGrauNutrició Humana i DietèticaFacultat de Ciències de la Salut i el BenestarVicGrauNutrició Humana i DietèticaPresencial
Semipresencial
SalutGrauOdontologiaFacultat de MedicinaManresa,VicGrauOdontologiaPresencial
ComunicacióGrauPeriodismeFacultat d'Empresa i ComunicacióVicGrauPeriodismePresencial
PsicologiaGrauPsicologiaFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauPsicologiaPresencial
ComunicacióEmpresaGrauPublicitat i Relacions PúbliquesFacultat d'Empresa i ComunicacióVicGrauPublicitat i Relacions PúbliquesPresencial
SalutGrauTeràpia OcupacionalFacultat de Ciències de la Salut i el BenestarVicGrauTeràpia OcupacionalPresencial
Semipresencial
Llengües i TraduccióGrauTraducció, Interpretació i Llengües AplicadesFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaGrauTraducció, Interpretació i Llengües AplicadesOnline
SalutMàster universitariAlimentació i SostenibilitatFacultat de Ciències de la Salut i el BenestarVicMàster universitariAlimentació i SostenibilitatPreinscripció obertaOnline
BiociènciesMàster universitariAnàlisi de Dades Òmiques / Omics Data AnalysisFacultat de Ciències, Tecnologia i EnginyeriesBarcelonaMàster universitariAnàlisi de Dades Òmiques / Omics Data AnalysisPreinscripció obertaPresencial
Online
EducacióMàster universitariEducació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge CooperatiuFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaMàster universitariEducació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge CooperatiuPreinscripció obertaOnline
EducacióMàster universitariFormació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'IdiomesFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicMàster universitariFormació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'IdiomesSemipresencial
EducacióMàster universitariPedagogia Montessori (0-6 anys)Facultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicMàster universitariPedagogia Montessori (0-6 anys)Preinscripció obertaSemipresencial
PsicologiaMàster universitariPsicologia General SanitàriaFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicMàster universitariPsicologia General SanitàriaPreinscripció obertaPresencial
SalutMàster universitariRecerca Participativa en SalutFacultat de Ciències de la Salut i el BenestarVicMàster universitariRecerca Participativa en SalutPreinscripció oberta / NOUSemipresencial
Llengües i TraduccióMàster universitariTraducció EspecialitzadaFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaMàster universitariTraducció EspecialitzadaPreinscripció obertaOnline
EducacióEsportGrauCiències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació FísicaFacultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauCiències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació FísicaPresencial
EducacióGrauMestre d'Educació Infantil / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora)Facultat d'Educació, Traducció, Esports i PsicologiaVicGrauMestre d'Educació Infantil / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora)Presencial
Imatge i soCFGSAnimacions 3D, Jocs i Entorns InteractiusVicCFGSAnimacions 3D, Jocs i Entorns InteractiusPresencial
Informàtica i comunicacionsCFGSDesenvolupament d'Aplicacions MultiplataformaVicCFGSDesenvolupament d'Aplicacions MultiplataformaPresencial
SanitatCFGSDocumentació i Administració SanitàriesManlleuCFGSDocumentació i Administració SanitàriesPresencial
Serveis socioculturals i a la comunitatCFGSEducació Infantil amb especialitat en Pedagogia Montessori*VicCFGSEducació Infantil amb especialitat en Pedagogia Montessori*Presencial
Comerç i màrquetingCFGSMàrqueting i PublicitatGranollersCFGSMàrqueting i PublicitatPresencial
Indústries alimentàriesCFGSProcessos i Qualitat en la Indústria AlimentàriaOlotCFGSProcessos i Qualitat en la Indústria AlimentàriaPresencial
Imatge i soCFGSRealització de Projectes d'Audiovisuals i EspectaclesVicCFGSRealització de Projectes d'Audiovisuals i EspectaclesPresencial
BiociènciesEnginyeriesDoctoratCiències Experimentals i Tecnologies / Experimental Sciences and TechnologyEscola de DoctoratBarcelona,VicDoctoratCiències Experimentals i Tecnologies / Experimental Sciences and Technology
SalutDoctoratCures Integrals i Serveis de SalutEscola de DoctoratBarcelona,VicDoctoratCures Integrals i Serveis de Salut
EmpresaDoctoratDret, Economia i EmpresaEscola de DoctoratBarcelona,VicDoctoratDret, Economia i Empresa
Estudis Socials DoctoratEstudis de Gènere: Cultura, Societat i PolítiquesEscola de DoctoratBarcelona,VicDoctoratEstudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques
EducacióEstudis Socials DoctoratInnovació i Intervenció EducativesEscola de DoctoratBarcelona,VicDoctoratInnovació i Intervenció Educatives
Llengües i TraduccióDoctoratTraducció, Gènere i Estudis CulturalsEscola de DoctoratBarcelona,VicDoctoratTraducció, Gènere i Estudis Culturals
SalutCursAbordatge del pacient amb dolorEscola de PostgrauCursAbordatge del pacient amb dolorHíbrida
SalutCursAtenció a persones amb malalties avançades a centres residencialsEscola de PostgrauCursAtenció a persones amb malalties avançades a centres residencialsOnline
SalutCursAtenció comunitària residencial i domiciliaria integral i integrada a persones amb malalties avançadesEscola de PostgrauCursAtenció comunitària residencial i domiciliaria integral i integrada a persones amb malalties avançadesOnline
SalutCursAtenció pal·liativa multidisciplinària de persones amb malalties avançades i les seves famílies en serveis de salut i socialsEscola de PostgrauCursAtenció pal·liativa multidisciplinària de persones amb malalties avançades i les seves famílies en serveis de salut i socialsOnline
EducacióEstudis SocialsPsicologiaSalutCursBioètica i necessitats espirituals al final de la vidaEscola de PostgrauCursBioètica i necessitats espirituals al final de la vidaOnline
SalutCursControl de símptomes a persones amb malalties avançadesEscola de PostgrauCursControl de símptomes a persones amb malalties avançadesOnline
EmpresaCursCreació de start-ups i intraemprenedoriaEscola de PostgrauVicCursCreació de start-ups i intraemprenedoriaHíbrida
SalutCursCurs de Bioètica en la pràctica clínicaEscola de PostgrauCursCurs de Bioètica en la pràctica clínicaOnline
SalutCursDolor miofascial i punts gallet. Punció seca i tractament conservadorEscola de PostgrauVicCursDolor miofascial i punts gallet. Punció seca i tractament conservadorPresencial
EmpresaCursEconomia social i solidària per a l'enfortiment territorialEscola de PostgrauVicCursEconomia social i solidària per a l'enfortiment territorialSemipresencial
EducacióSalutCursEmbenats Neuromusculars (Tapings kinesiològics)Escola de PostgrauVicCursEmbenats Neuromusculars (Tapings kinesiològics)Presencial
SalutCursÈtica de l'atenció i planificació de les decisions anticipadesEscola de PostgrauCursÈtica de l'atenció i planificació de les decisions anticipadesHíbrida
SalutCursIdentificació i atenció de persones amb necessitats pal·liatives a serveis de salut i socials (NECPAL)Escola de PostgrauCursIdentificació i atenció de persones amb necessitats pal·liatives a serveis de salut i socials (NECPAL)Online
SalutCursInstruments d'avaluació i millora de la qualitat assistencialEscola de PostgrauCursInstruments d'avaluació i millora de la qualitat assistencialHíbrida
EducacióEstudis SocialsPsicologiaSalutCursIntervenció bàsica i específica en el procés de dolEscola de PostgrauCursIntervenció bàsica i específica en el procés de dolOnline
ComunicacióEducacióEmpresaCursLa creativitat per a empresaris i directius Escola de PostgrauBarcelonaCursLa creativitat per a empresaris i directius Presencial
EducacióCursLa petita biblioteca: experiències literàries a través del moble-tallerEscola de PostgrauVicCursLa petita biblioteca: experiències literàries a través del moble-tallerPresencial
EducacióEstudis SocialsPsicologiaSalutCursSexualitat educativa i pedagògicaEscola de PostgrauVicCursSexualitat educativa i pedagògicaSemipresencial
EmpresaCursTransforma el teu negoci amb la IAEscola de PostgrauVicCursTransforma el teu negoci amb la IAHíbrida
DissenyEnginyeriesCurs d'expertCATIA 3DExperience: Advanced Techniques and ApplicationsEscola de PostgrauCurs d'expertCATIA 3DExperience: Advanced Techniques and ApplicationsOnline
ComunicacióDissenyEmpresaCurs d'expertComunicació CientíficaEscola de PostgrauBarcelonaCurs d'expertComunicació CientíficaVideoconferència
SalutCurs d'expertSexologia Clínica des de la Perspectiva de GènereEscola de PostgrauVicCurs d'expertSexologia Clínica des de la Perspectiva de GènereSemipresencial
EmpresaCurs d'expertTransformació Digital per a Directius (Edició a Vic)Escola de PostgrauVicCurs d'expertTransformació Digital per a Directius (Edició a Vic)Híbrida
EducacióPsicologiaSalutJornada7a Jornada de Psicomotricitat. Teràpia Psicomotriu per Bernard Aucouturier.Escola de PostgrauJornada7a Jornada de Psicomotricitat. Teràpia Psicomotriu per Bernard Aucouturier.Online
Estudis SocialsPsicologiaSalutMàsterAtenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i DiscapacitatEscola de PostgrauMàsterAtenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i DiscapacitatOnline
SalutMàsterAtenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades ICO/UVicEscola de PostgrauMàsterAtenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades ICO/UVicSemipresencial
Estudis SocialsPsicologiaSalutMàsterAtenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia AvançadaEscola de PostgrauMàsterAtenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia AvançadaOnline
EmpresaMàsterDirecció Comptable, Financera i TributàriaEscola de PostgrauManresaMàsterDirecció Comptable, Financera i TributàriaSemipresencial
SalutMàsterEstimulació Neurològica. NeurorehabilitacióEscola de PostgrauBarcelonaMàsterEstimulació Neurològica. NeurorehabilitacióPresencial
EmpresaMàsterExecutive MBAEscola de PostgrauVicMàsterExecutive MBAHíbrida
ComunicacióEducacióEmpresaEsportMàsterGestió i Màrqueting EsportiuEscola de PostgrauBarcelona,Granollers,VicMàsterGestió i Màrqueting EsportiuSemipresencial
ArtsBiociènciesEstudis SocialsSalutMàsterHumanitats MèdiquesEscola de PostgrauMàsterHumanitats MèdiquesOnline
EducacióPsicologiaSalutMàsterPsicomotricitat Educativa i TerapèuticaEscola de PostgrauVicMàsterPsicomotricitat Educativa i TerapèuticaSemipresencial
EsportSalutPostgrauCapacitació del Fisioterapeuta en l'Atenció Primària i ComunitàriaEscola de PostgrauManresa,VicPostgrauCapacitació del Fisioterapeuta en l'Atenció Primària i ComunitàriaSemipresencial
EmpresaPostgrauComptabilitat i FinancesEscola de PostgrauManresaPostgrauComptabilitat i FinancesSemipresencial
EmpresaPostgrauComptabilitat i FiscalitatEscola de PostgrauManresaPostgrauComptabilitat i FiscalitatSemipresencial
BiociènciesComunicacióEmpresaPostgrauComunicació CientíficaEscola de PostgrauBarcelona,VicPostgrauComunicació CientíficaSemipresencial
EducacióEstudis SocialsPostgrauCultura ReligiosaEscola de PostgrauPostgrauCultura ReligiosaSemipresencial
EmpresaPostgrauDirecció de Persones a les organitzacionsEscola de PostgrauManresaPostgrauDirecció de Persones a les organitzacionsSemipresencial
EducacióLlengües i TraduccióPostgrauEnsenyament de Català per a Persones AdultesEscola de PostgrauPostgrauEnsenyament de Català per a Persones AdultesOnline
EmpresaPostgrauFiscalitat i FinancesEscola de PostgrauManresaPostgrauFiscalitat i FinancesSemipresencial
EducacióPsicologiaSalutPostgrauMalaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectualEscola de PostgrauBarcelona,Manresa,VicPostgrauMalaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectualSemipresencial
EducacióEstudis SocialsPostgrauPeritatge SocialEscola de PostgrauBarcelonaPostgrauPeritatge SocialSemipresencial
EmpresaPostgrauPlace Branding i Gestió Estratègica del TerritoriEscola de PostgrauPostgrauPlace Branding i Gestió Estratègica del TerritoriOnline

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte