Skip to main content

Formació del professorat

Disseny, desenvolupament i avaluació del plans i programes de formació permanent del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundaria acordats amb el Departament d’Educació en l’àmbit territorial del CIFE

Objectius
 • Col·laborar amb els Serveis Educatius de l’àmbit territorial del CIFE en la planificació, avaluació i seguiment dels Plans de Formació de Zona (PFZ).
 • Col·laborar en programes formatius amb Departament d’Educació en l’àmbit del conveni marc i dels acords que amb caràcter anual es vagin prenent.
 • Impulsar els grups de treball i de formació de formadors que es generin per al desenvolupament d’iniciatives de formació.
 • Donar suport i promoure iniciatives formatives en l’àmbit educatiu no universitari de la UVic-UCC per tal d’atendre noves demandes formatives o impulsar processos d’innovació en relació a noves necessitats o continguts específics del sistema educatiu.
 • Donar suport i promoure iniciatives formatives i de recerca en col·laboració entre la Universitat i l’escola mitjançant les activitats de formació continuada de la Facultat d’Educació, o projectes de recerca conjunts entre professors universitaris i mestres i professors de l’ensenyament no universitari.
Prioritats
 • Reforçar la formació del professorat formador:
  • Formar assessors i assessores de centre.
  • Planificar seminaris d’aprofundiment adreçats a les persones formadores.
  • Organitzar trobades de grups de formació de formadors per tal d’intercanviar bones pràctiques i compartir reflexions i inquietuds.
  • Formar en temàtiques prioritàries del Departament d’Educació: competències bàsiques i pràctica reflexiva.
 • Atendre les necessitats formatives i col·laborar amb els PFZ de l’àmbit territorial del CIFE: Osona i el Solsonès.
 • Disposar d’una oferta formativa d’iniciativa CIFE adreçada al professorat en general.
 • Formació del professorat interí de les comarques d’Osona i el Solsonès.
 • Promoure l’intercanvi i el treball conjunt amb la resta d’Instituts de Ciències de l’Educació (ICE) de les universitats catalanes.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte