Skip to main content

Sessions de preparació de la PAP de Mestre

Foto sessió PAP mestre

Has de fer la PAP ordinària de Mestre?

La Prova d'Aptitud Personal (PAP) ordinària per accedir als graus en Mestre de Catalunya el curs 2024-2025 està pendent de publicació però a la UVic hem progrramat diferents cursos per poder-la preparar. Podràs escollir entre format presencial o totalment online en els quals et donarem eines i pautes per preparar-te els exàmens. 

El curs està pensat per familiaritzar-se amb el model de la prova i, sobretot, es fan activitats pràctiques per aprendre a superar les proves de les dues competències. L'objectiu principal és assessorar-te per detectar les teves dificultats i fortaleses per superar satisfactòriament les proves de competència comunicativa i raonament crític i competència logicomatemàtica

Dates, preus i matrícula pendent d'aprovació

* Es bonificarà aquest import a les persones que es matriculin el curs 2024-2025 a un grau en Mestre de la UVic (Educació Infantil, Educació Primària, doble grau en Educació Infantil i Primària i doble grau en CAFE i Educació Primària del Campus UVic). En cas que es realitzi més d'un curs es bonificarà un únic import. Una vegada formalitzada la matrícula i efectuat el pagament de l'activitat, si un estudiant es vol donar de baixa no tindrà dret a la devolució de l'import pagat. En el cas d'una baixa causada per motius de força major, en tots els casos justificables documentalment, l'estudiant pot presentar una instància a la direcció de l'Àrea de Màrqueting per sol·licitar la devolució de la matrícula.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte