El Servei d'Esports UVic té la missió de contribuir a la formació integral de la comunitat universitària (estudiants, personal de serveis i professorat) oferint la possibilitat de desenvolupar activitats esportives, saludables i de lleure, complementàries a l'àmbit acadèmic, amb l'objectiu de millorar la salut, les relacions interpersonals i la qualitat de vida.

L'estructura del Servei d'Esports es basa en tres grans pilars:

 

 

Contacte: Servei d'Esports

 servei.esports@uvic.cat
 938 815 511