Vés al contingut

Càtedra de Bioètica

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació Víctor Grífols i Lucas van signar el 2015 un conveni de col·laboració entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Víctor Grifols i Lucas per a la creació i desenvolupament de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols.

La finalitat de la Càtedra és impulsar els coneixements sobre l’àmbit de la bioètica a través de la docència i la recerca. Es tracta de promoure dins de la Universitat un espai de reflexió ètica i interdisciplinar per tal d’introduir-lo a totes les línies de treball i investigació com les ciències de la salut, els serveis socials, les biotecnologies, les ciències mediambientals i la biomedicina, entre altres. La transversalitat de la bioètica obliga a pensar, dins de l’àmbit educatiu i professional, sobre l’ètica associada als avenços científics i el seu interès social, tenint en compte el respecte a la vida, la persona, la dignitat, la diversitat, la responsabilitat i la llibertat.

Missió

La Càtedra de Bioètica Fundació Grífols va néixer amb la missió de generar, difondre i transferir coneixement sobre les diferents àrees d’estudi de la bioètica i aprofundir en les qüestions ètiques que constantment plantegen les ciències de la vida i de la salut.

Estableix sinergies i activitat conjunta amb les altres càtedres de la UVic-UCC que treballen matèries afins, com la Càtedra de Cures Pal·liatives, la Càtedra TIC i Salut, la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades o la Càtedra de Serveis Socials.

Difon les qüestions ètiques més actuals, tant a nivell nacional com internacional, per fer créixer l’interès per aquesta disciplina. La Càtedra prepara professionals que puguin fer front als nous reptes que planteja la bioètica.

L’espai que ofereix la Càtedra afavoreix la col·laboració entre investigadors i professionals d’alt reconeixement internacional amb els investigadors i professionals de la UVic-UCC i de la Fundació Grifols.

Objectius

L’objectiu de la Càtedra és oferir una formació específica en bioètica i dotar els professionals de diversos àmbits competencials d'orientació per poder prendre decisions davant de dilemes i conflictes ètics. A través dels conceptes fonamentals de la bioètica, es tracta de poder identificar un conflicte, analitzar-lo críticament, desenvolupar arguments propis ben fonamentats i avaluar diferents punts de vista sobre el tema per tal de buscar-hi la millor solució des del consens. Per aquest motiu la formació es dirigeix principalment, tot i que no exclusivament, a persones de l’àmbit de les ciències socials i de les ciències de la salut i biomèdiques, interessades a introduir aquesta disciplina en el seu entorn laboral, de treball o d’estudi i investigació.

La Càtedra té com a objectiu addicional col·laborar amb altres entitats de l’entorn del territori, així com també a nivell internacional, per promoure projectes i iniciatives de recerca, així com politiques d’actuació per aprofundir en l’ètica de la vida i impulsar la creació d’un Comitè d’Ètica de la Investigació de la UVic–UCC.

Activitats

La Càtedra inclou activitats docents, de recerca aplicada i d’innovació, de transferència de coneixement i de divulgació i comunicació científica.

 

Direcció:

Dra. Victòria Camps i Cervera
Sra. Núria Terribas i Sala

Coordinació:

Dra. Ester Busquets i Alibés
catedrabioetica@uvic.cat

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte