Skip to main content

Càtedra d'Educació Mèdica

Els canvis socials accelerats que s’estan produint a nivell mundial i els avenços de la tecnologia aplicats a l'entorn de la salut i de l’educació obliguen a innovar en l’ensenyament dels metges, i de tots els professionals sanitaris, a tots els nivells.

L’educació mèdica, així com l’educació en altres ensenyaments relacionats amb la salut, és una disciplina que s’està desenvolupant intensament arreu del món. La seva finalitat és la generació de coneixement en els temes que es relacionen amb la formació dels metges i les propostes de millora en la seva formació basades en l’evidència científica.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha anat creant al llarg dels darrers anys diverses càtedres que, tal i com defineix la seva normativa "són unitats que promouen la divulgació científica, la transferència de coneixement i la cooperació acadèmica". Aquestes càtedres han estat promogudes i coordinades des del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) dirigit per la Dra. Marina Geli.

La creació el curs 2017-2018 de la Facultat de Medicina a la UVic-UCC va ser una oportunitat per proposar una nova càtedra dedicada a l’educació mèdica, però sense estar circumscrita només a aquesta professió sanitària, sinó oberta, com es pot deduir de la composició dels seus membres, a d’altres professions sanitàries.

Missió

Aportar evidències sòlides en Educació Mèdica per tal de poder ser emprades en diversos entorns educatius de salut.

Visió

Ser un referent i promotor de la recerca, la innovació docent i avaluativa en l’educació mèdica i en altres ciències de la salut amb una visió integrada, tant pels professionals del sistema sanitari, com del sistema social i educatiu, sota el paraigües de la UVic-UCC, mitjançant el CESS com entitat científica i de valor.

Objectius

  • Iniciar línies de recerca en l’avaluació de la competència clínica dels metges, o estudiants de Medicina, en qualsevol etapa de la seva formació

  • Avaluar la utilitat de les eines tecnològiques existents per mesurar el grau de competència clínica dels metges

  • Contribuir al disseny de noves eines potencials per a la millora de la formació i avaluació

  • Oferir formació al professorat de les novetats metodològiques degudament contrastades

  • Avaluar la qualitat de l’aprenentatge en diferents àmbits

  • Determinar l’impacte de la qualitat dels programes educatius en la salut dels ciutadans

 

Direcció:

Dr. Ramon Pujol

Contacte:

Facultat de Medicina UVic-UCC
Ctra. de Roda, núm. 70
08500 Vic
Tel. 93 881 55 36

www.umedicina.cat

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte