Vés al contingut

Càtedra de Serveis Socials

L’any 2010 es creà la primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya a la UVic-UCC. Ubicada al Centre d’Estudis Socials i Sanitaris de la Universitat, la Càtedra és fruit de la unió estratègica entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la UVic-UCC.

En l’actualitat la Càtedra té una doble missió:

 • Oferir suport tècnic al sistema institucional per a la millora contínua del sistema català de serveis socials i dels seus operadors públics i privats.
 • Promoure el desenvolupament continuat de la qualitat tècnica del treball social, de les organitzacions que el realitzen i dels seus professionals des de l’aprenentatge a partir de l’experiència tècnica, de la producció pròpia de coneixement i de l’observació de les experiències internacionals en l’àmbit dels serveis socials.

Àmbits d’activitat

La Càtedra de Serveis Socials té dos grans programes d’actuació destinats al desenvolupament dels serveis socials, que duu a terme amb activitat de docència, transferència de coneixement, recerca i debat social:

Desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials:

 1. perspectiva estratègica dels sistema de serveis socials,
 2. disseny organitzatiu,
 3. gestió economicofinancera,
 4. avaluació i rendiment de comptes,
 5. revisió del marc normatiu, i
 6. capacitació en gestió de serveis socials.

Desenvolupament cientificotècnic dels serveis socials i dels seus professionals:

 1. recerca bàsica en serveis socials,
 2. eines tècniques d’intervenció,
 3. capacitació i desenvolupament dels professionals,
 4. sistemes d’avaluació de l’acció i impacte dels serveis socials,
 5. eines i metodologies d’anàlisi social, i
 6. innovació i tecnologia en l’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials.

En col·laboració amb el Departament, la Càtedra centra esforços en projectes vinculats al desenvolupament estratègic del Sistema Català del Serveis Socials, la reestructuració de la cartera de serveis socials i l’atenció integrada social i sanitària des de l’òptica dels serveis socials. També treballem en projectes de formació continuada. Per a l’elaboració dels diversos projectes comptem amb el mateix Departament i amb col·laboradors de la Universitat i externs. Mantenim vincles estrets amb professionals i responsables de serveis socials d’arreu de Catalunya que posen la seva expertesa al servei de la Càtedra.

 

Contacte:

catedra.serveis.socials@uvic.cat

Manu Vidal-Ribas

Plaça de la Noguera S/N

08500 Vic

938 863 342 (8325)

manuel.vidalribas@uvic.cat

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte