Skip to main content

Anàlisi de les representacions audiovisuals de l'educació en documentals i noticiaris durant el franquisme

Nom del projecte Anàlisi de les representacions audiovisuals de l'educació en documentals i noticiaris durant el franquisme - ARAEF
Número expedient resolt EDU2017-89646-R
Descripció del projecte El projecte té com a principal centre d'atenció analitzar i interpretar les produccions audiovisuals de documentals i noticiaris sobre temàtiques educatives produïdes durant el franquisme. L'objectiu és aprofundir en la comprensió de les representacions audiovisuals que es van produir entre 1940 i 1974 amb la finalitat de revisar el model pedagògic que es propagava a través dels mitjans de comunicació mediàtics i detectar aquells aspectes que formen part de la memòria col·lectiva. Com a principi, el projecte parteix de la idea que la propaganda educativa expressada en els documentals i noticiaris educatius conformen part de la història cultural de l'educació. És així que la recerca proposada se centra en analitzar un dels elements configuratius de la memòria a través de l'estudi del patrimoni audiovisual que va conformar un model d'identitat, facilitant amb això, l'estudi dels elements que encara persisteixen en la societat d'avui.
La recerca segueix en la línia de treball iniciada amb el projecte RADAE. Revisió i anàlisi de documentals propagandístics i anuncis audiovisuals educatius produïts entre 1914 i 1940 (ref. EDU2013-48067-R). Tenint com a base els resultats de l'anterior recerca desenvolupada amb èxit i de les aportacions d'especialistes espanyols i europeus en la difusió i avaluació del projecte, el projecte s'ha dissenyat amb els següents objectius:
 
1) Recuperar el patrimoni audiovisual de temàtica educativa per a promoure la seva difusió i estudi Els resultats poden consultar-se en: . https://www.uvic.cat/sites/default/files/registro_repnot.pdf
2) Aprofundir en les relacions entre propaganda, ideologies i educació.  
3) Analitzar i interpretar el patrimoni audiovisual produït durant el franquisme mitjançant anàlisis qualitatives de les representacions dels següents eixos: propaganda, ideologia i educació; concepció política de l'educació; concepció subjectes educatius; i representació dels coneixements curriculars.
4) Promoure el coneixement del patrimoni audiovisual i de la seva anàlisi i interpretació en l'entorn nacional i europeu.
 
La metodologia proposada per a la recerca és la que correspon a una recerca qualitativa. S'inicia amb una reflexió teòric-crítica amb seminaris amb la creació d'un grup de treball amb investigadors de la temàtica procedents de diferents estats europeus amb un passat autoritari s'intercanvien els resultats obtinguts a fi d'analitzar les coincidències i diferències entre els models propagats per dictadures.Posteriorment, prossegueix amb l'anàlisi de continguts audiovisuals que es desenvolupa amb un registre tècnic dels fons patrimonials amb les dades referents a la producció. Seguidament, es realitza l'anàlisi de les categories i identificadors detectats en els estudis previs com a significatius per a possibilitar una major comprensió de les representacions de l'educació en noticiaris i documentals utilitzant les eines d'anàlisis de contingut visual i textual. Les anàlisis s'organitzen per eixos d'estudi temàtics (propaganda, ideologia, models d'educadors, aspectes curriculars) i la seva interpretació va dirigida a identificar els imaginaris educatius que volien implementar-se. Durant tot el procés, es realitzen activitats de comunicació de resultats i processos per a potenciar una discussió participativa en col·laboració amb altres grups de recerca.
 
Pàgina web del projecte
Blog de discussió
Durada: 2018-2020
Nom IP Eulàlia Collelldemont
Grup de recerca Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV)
Entitat finançadora

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) i pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Import de l'ajuda

38.962,00 €

     

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte