Skip to main content

El rol del coneixement tradicional agrari i alimentari en l'adaptació al canvi climàtic

Nom del projecte El rol del coneixement tradicional agrari i alimentari en l'adaptació al canvi climàtic - Adaptal
Número expedient resolt CSO2016-78827-R
Descripció del projecte El canvi climàtic (CC), mitjançant canvis graduals en ecosistemes i esdeveniments extrems, posa en perill la salut humana, la seguretat humana i la seguretat alimentària. La societat necessita solucions col·lectives de mitigació i adaptació al CC. Moltes d'aquestes solucions s'han desenvolupat localment a través de processos d'innovació social i adaptació transformadora, però han rebut poc suport. Tot i això, l’IPCC ha destacat la necessitat de parar més atenció a aquestes experiències perquè consideren el context en les seves accions proposades. El coneixement local i tradicional, l’aprenentatge social i l’intercanvi de coneixements són exemples d’aquestes adaptacions transformadores.
Els sistemes agroalimentaris (AF) també s’han d’adaptar als impactes del canvi climàtic. Els reptes anteriors de l’agricultura preindustrial, com les sequeres, les inundacions o l’accés als recursos, tenen paral·lelisme amb els impactes actuals i previstos de la CC. Per tant, els coneixements del passat, amb prou feines documentats dins de la investigació CC, tenen un gran potencial per fomentar l’adaptació al CC. Addicionalment, el paper de les dones en els sistemes AF és crucial. Participen a totes les parts dels sistemes i han desenvolupat els seus propis coneixements tradicionals locals en agricultura i alimentació (LTKAF). De fet, si es tracta d’actors que s’adapten a l’adaptació al CC, el coneixement de les dones pot tenir un paper important, però la seva contribució rarament ha estat estudiada o reconeguda. A l'estudi de l'agricultura i els processos alimentaris, l'IPCC planteja la necessitat d'utilitzar la perspectiva del sistema alimentari (des de la producció fins al consum). Sociologia AF, que té un enfocament sistèmic i reconeix la complexitat de l’agricultura i la seva interrelació amb altres sectors i la natura, s’adapta perfectament a aquesta recomanació i respon a la necessitat d’una recerca amb perspectiva global centrada en contextos locals. En aquest projecte, emmarcat dins de la sociologia de l'AF i amb un enfocament interseccionalitat i perspectiva de gènere, estudiem dos elements poc investigats dels sistemes AF europeus: 1) la potencialitat de LTKAF per proporcionar estratègies plausibles per promoure l'adaptació al canvi climàtic en el context socioeconòmic actual a partir de una perspectiva del sistema alimentari; i 2) el paper diferenciat dels homes i les dones, en la intersecció amb altres variables, en la construcció, el manteniment i la transmissió d’aquest coneixement.
La recerca es desenvolupa a tres zones de muntanya de Catalunya i Andalusia. A Catalunya estem analitzant sistemes ramaders extensius al Pallars, al Pirineu. A Andalusia, analitzem ambdós horts a la Vall del Genal, a Serrania de Ronda junt amb el projecte AGATA, i una ramaderia extensiva a Pontones (Cazorla), aquest últim en col·laboració amb el projecte Explora HERICCA (Heritització Socioecològica d'ICCAs a Espanya i el Marroc).
Nom IP Marta G. Rivera Ferré
Centre Càtedra d'agroecologia i sistemes alimentaris
Entitat finançadora

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) i pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Import de l'ajuda

38.720,00 €

    

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte