Skip to main content

BIOCIRCULARCAP: CAPitalització de projectes en l’àmbit de la BIOeconomia i economia CIRCULAR

Nom del projecteBIOCIRCULARCAP: CAPitalització de projectes en l’àmbit de la BIOeconomia i economia CIRCULAR
Número expedient resolt56 30023 2021 5C
Descripció del projecteBIOCIRCULARCAP és un projecte de capitalització que analitza els projectes innovadors i el coneixement generat en el marc dels Grups Operatius de la Generalitat de Catalunya, així com també Horizon 2020, LIFE i altres convocatòries amb participació catalana i/o potencial aplicació a Catalunya, en l’àmbit del reaprofitament de subproductes i productes de rebuig orgànics, inorgànics i excedents de la indústria agroalimentària; tot assegurant una visió global del procés i permetent una àmplia fotografia de les capacitats adquirides en aquest sector.
Aquesta activitat demostrativa contempla dinamitzar actors de l’àmbit agroalimentari i facilitar-ne la cooperació per aconseguir replicar amb èxit solucions innovadores que han estat prèviament provades tècnicament. Aquest projecte també pretén teixir noves aliances entre empreses per tal de promoure la valorització de subproductes que poden tenir nínxol de mercat, com ara els residus obtinguts en el procés de la fabricació del formatge, la generació de biogàs a partir de residus d’un escorxador o la creació de nous productes alimentaris a partir de proteïnes de baix valor comercial.
Aquest projecte donarà una segona vida útil als projectes innovadors ja implementats, identificant els seus beneficis i mancances i transferint el nou coneixement a diversos actors del sector agroalimentari català. D’aquesta manera es vol assegurar una activitat econòmica més sostenible i profitosa que doni resposta a les noves exigències i tendències en la bioeconomia circular, i a la vegada contribueixi al desenvolupament i millora de noves polítiques públiques mitjançant la connexió i el diàleg entre els diferents actors del sector.
Nom IPMercè Boy
Grup de recercaCentre Tecnològic BETA
Entitat finançadora

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Import de l'ajudaPressupost total del projecte: 49.960,76 €
Contribució de la UE al pressupost: 21.483,13 €
LogotipsDACC

     

 

FEADER

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte