Skip to main content

Estudi del paper de les integrines en els mecanismes moleculars de la curació de les ferides a l'escala nanomètrica

Nom del projecte Estudi del paper de les integrines en els mecanismes moleculars de la curació de les ferides a l'escala nanomètrica - DERMIS
Número expedient resolt BFU2017-85693-R
Descripció del projecte L'envelliment de la població i l'augment de les malalties cròniques han impulsat la incidència de ferides cutànies cròniques, que afecten en gran manera el pressupost sanitari dels països desenvolupats. Malgrat els avanços en la recerca, les ferides cròniques representen una epidèmia silenciosa que afecta una gran part de la població mundial. Com a tal, exigeixen una millor comprensió de les seves causes i dels mecanismes subjacents a la cicatrització. Aquest coneixement bàsic és indispensable per a impulsar el disseny de teràpies més efectives, impactant tant en la salut dels pacients com en la sostenibilitat del sistema sanitari.
La cicatrització de ferides és un procés complex, que involucra una varietat de cèl·lules. Aquestes cèl·lules interactuen per a proporcionar senyals reguladors crítics per a assegurar la reparació adequada del teixit danyat. Les anomalies en aquesta intricada xarxa deriven en l'aparició de ferides cròniques que, sovint, són comórbides amb altres patologies. Els mecanismes de proliferació cel·lular, adhesió i migració estan fortament implicats en totes les etapes de la cicatrització. A nivell molecular, el control d'una àmplia varietat de funcions que regulen aquests processos està mediat per les integrines, uns dels principals receptors de la superfície cel·lular involucrats en l'adhesió. La funció desalineada i/o l'expressió anormal de la integrina pot contribuir a patologies de les ferides com una cicatrització exuberant o disminuïda.  
Les propietats d'adhesió i senyalització mediades per integrina estan influenciades per la seva organització espai-temporal i per interaccions amb altres components de la membrana, el citoplasma i la matriu extracelul·lar. En aquest escenari, pretenem disseccionar el paper exercit per les integrines en el mecanisme molecular subjacent a la cicatrització, mitjançant un enfocament multi-escala que abasti des del nivell multicel·lular fins al nivell de molècula individual.  
Enfocarem la recerca a tres objectius principals, orientats a caracteritzar: 1) La proliferació, adhesió i migració cel·lular durant la cicatrització de ferides. 2) Els canvis en la dinàmica de les integrines durant la cicatrització de ferides amb rastreig de molècules individuals. 3) L'organització molecular durant la cicatrització de ferides amb microscòpia de super-resolució. Per als nostres experiments, construirem models de ferides in vitro on caracteritzarem determinants biològics i paràmetres biofísics de queratinocits i fibroblasts en diferents etapes del procés de cicatrització i en presència de factors que reprodueixen les condicions de les ferides cròniques. També desenvoluparem dispositius de baix cost basats en tècniques de fabricació innovadores com la impressió 3D i l'electrònica oberta.
Resoldre de manera quantitativa l'organització molecular de les integrines i les seves interaccions a escala molecular requereix un esforç interdisciplinari, incloent l'aplicació de tècniques d'avantguarda i la creació de nous mètodes d'anàlisis. Per a la rellevància de la qüestió biològica en la cicatrització o cronicitat de les ferides i la seva relació amb la salut i l'envelliment, aquesta proposta està alineada amb el desafiament social "Salut, canvi demogràfic i benestar" del programa H2020.
 
Nom IP Carlo Manzo
Grup de recerca Quantitative BioImaging (QuBI)
Entitat finançadora

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) i pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Import de l'ajuda

181.500,00 €

     

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte