Skip to main content

Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support – DestiMED Plus

Nom del projecte Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support – DestiMED Plus
Número expedient resolt 5278
Descripció del projecte El projecte DestiMED Plus té per objectiu millorar la capacitat dels agents locals i regionals per crear itineraris ecoturístics i incorporar la conservació de la natura en les agendes d’espais protegits de sis països de la regió mediterrània. El projecte també porta a terme el càlcul de la petjada ambiental de les activitats turístiques i fa balanç de les accions de sostenibilitat mediambiental, social i econòmiques que es posin en marxa.
Nom IP Joan Colón Jordà
Centre Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (CT BETA)
Entitat finançadora

Unió Europea.

Aquest projecte ha sigut cofinançat al 85% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg MED 2014-2020.

Import de l'ajuda

189.337,50 €

        

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte