Skip to main content

EUROPEAN HEALTH CARE FINAL DISSERTATION: a digital, international, and collaborative co-designed model to address health care societal challenges. EHECADI

Nom del projecteEUROPEAN HEALTH CARE FINAL DISSERTATION: a digital, international, and collaborative co-designed model to address health care societal challenges. EHECADI
Número expedient resolt2021-1-ES01-KA220-HED-000032088
Descripció del projecteEl projecte EHECADI (EUROPEAN HEALTH CARE FINAL DISSERTATION) fa costat a estudiants de sanitat de diferents disciplines (infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional i nutrició i dietètica) perquè abordin qüestions sanitàries de gran importància social, com l'equitat en l'atenció sanitària, la preparació davant epidèmies, l'escassa inversió en personal sanitari, les necessitats sanitàries de les poblacions migrants, etc., a través de Tesis Fi de Carrera Internacionals (TFG). Se sensibilitzarà a aquesta nova generació d'estudiants sobre aquests reptes i se'ls dotarà de les habilitats necessàries per a treballar de manera interdisciplinària i basada en l'evidència per a assumir els reptes de la seva futura pràctica.
Nom IPEster Goutan
Grup de recercaReparació i Regeneració Tissular (TR2Lab)
Entitat finançadora

Comissió Europea

Import de l'ajuda

Import total de l'ajuda al projecte:  368.429,00 €

Import FUB Balmes: 51.963,00 €

Logotips

  

UE


 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte