Skip to main content

Demostració de l’eina informàtica CalcPEFDAIRY per a l’avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de màrqueting ambiental

Nom del projecte Demostració de l’eina informàtica CalcPEFDAIRY per a l’avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de màrqueting ambiental
Número expedient resolt 56 30026 2018 5C 
Descripció del projecte

Els consumidors demanden consumir productes de qualitat i cada vegada mostren més preocupacions per qüestions mediambientals, traçabilitat i seguretat i salut dels productes lactis. El Centre Tecnològic BETA ha desenvolupat l’eina CalcPEFDairy, que te per objectiu avaluar i optimitzar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les empreses del sector lacti.
Aquesta eina s’ha desenvolupat sota els requeriments establerts per la Unió Europea en el marc de la “Petjada Ambiental de Producte” (Single Market for Green Products Initiative). Aquest projecte demostratiu inclou (i) la verificació per part d’una entitat externa acreditada de l’eina CalcPEFDairy compleix amb els estàndards de la Unió Europea i (ii) demostració i validació de l’eina CalcPEFDairy en casos pràctics reals en empreses del sector lacti català que acabin amb l’obtenció d’una ecoetiqueta PEF.

El projecte anirà acompanyat d’una important activitat de difusió i disseminació de resultats tant a un públic especialista com a un públic generalista. L’objectiu de les activitats de difusió serà promoure la producció sostenible de llet i derivats, promoure l’ecoetiquetatge com a eina de marketing ambiental i comunicar els resultats als consumidors per tal de que puguin prendre decisions de compra basades, també, en criteris ambientals.

Nom IP Joan Colón
Centre Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (CT BETA)
Entitat finançadora

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Import de l'ajuda

Pressupost total del projecte: 29.780,00 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.805,40 €

Logotips     
 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte