Skip to main content

Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader

Nom del projecte Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader 
Número expedient resolt 56 30027 2018 5C 
Descripció del projecte La valorització dels fems i purins com a biofertilitzants és tant ecològicament com econòmicament interessant per la seva composició rica en nitrogen, fòsfor, potassi i matèria orgànica. Malauradament, la intensificació de la ramaderia ha propiciat la generació de grans quantitats de dejeccions ramaderes concentrades en àrees molt concretes, cosa que dificulta la seva gestió. Aquesta situació ha fomentat el desenvolupament de noves tecnologies pel tractament de dejeccions ramaderes amb l’objectiu d'estabilitzar la matèria orgànica, concentrar i/o eliminar nutrients i produir energia.
Fins ara, les tecnologies per al tractament de dejeccions ramaderes s’han enfocat en la reducció, eliminació i concentració de nutrients per tal de poder-los exportar fora de les zones excedentaries. Tanmateix, el contingut d’antibiòtics i altres fàrmacs que contenen aquestes dejeccions són un tema preocupant associat a l’aplicació de purins al sol i als possibles efectes que poden tenir sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones. Tot i que les darreres normatives han obligat a una reducció del suministrament d’antibiòtics, las seva presencia a les dejeccions segueix sent mesurable. Donat que aquests fàrmacs no són totalment adsorbits ni metabolitzats per els animals, la majoria s’excreten en l’orina o excrements, inalterats o com a metabolits. Aquests antibiòtics poden contribuir al desenvolupament de bacteris resistents als antibiòtics en els fems, els cultius i en les aigües subterrànies que es poden transmetre als humans i animals salvatges. Aquests bacteris, al mateix temps, són portadors de gens de resistència als antibiòtics que es poden transferir fàcilment a patògens bacterians comprometent l'efectivitat de les teràpies antibiòtiques en medecina humana i veterinària.
Donat aquests antecedents, es requereix en el sector ramader l’elaboració d’una guia tècnica d’assessorament considerant una recopilació de resultats anteriorment obtinguts en diferents instal·lacions per al tractament de purins.
Nom IP Sergio Ponsà Salas  
Centre Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (CT BETA)
Entitat finançadora

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Import de l'ajuda

Pressupost total del projecte: 29.983,75 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.893,01 €

Logotips     
 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte