Skip to main content

Proposta d’actuacions de condicionament i manteniment de les actuacions de restauració i millora de l’estat ecològic del torrent i el pantà de Garet (Lluçà, Lluçanès)

Nom del projecte Proposta d’actuacions de condicionament i manteniment de les actuacions de restauració i millora de l’estat ecològic del torrent i el pantà de Garet (Lluçà, Lluçanès)
Número expedient resolt TES188/21/000358
Descripció del projecte

 

El 27 de desembre de l’any 2007 es va signar un primer acord de custòdia del territori per una part de la finca i el 2012 un segon acord de custòdia del territori d’alta seguretat jurídica, per al conjunt de la finca de la Font de Lluçà (369,11 ha), entre el seu gestor (el seu propietari actual, Pere Garet) i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter, que des del 2016 va ser subrogat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya1. Aquest acord suposa un “dret real amb finalitats per a la conservació” establert per a un termini de 30 anys, inscrit al registre de la propietat.
L’acord de custòdia del territori es fonamenta en el fet que el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis elabora i coordina l’execució d’un pla de gestió de l’espai en la forma de Reserva Natural Privada, de comú acord amb el propietari. També en fa un seguiment i un assessorament continuats a la propietat en la mesura que disposa de mitjans per fer-los.

El torrent i pantà de Garet i el conjunt de la finca de la Font de Lluçà estan situats a la comarca natural del Lluçanès (Osona, nord-est de Catalunya), al municipi de Lluçà - Santa Eulàlia de Puig-oriol.

L’objectiu de tornar a fer del torrent i pantà de Garet una zona humida amb una bona qualitat ecològica i una biodiversitat destacable, aquest projecte pretén desenvolupar les actuacions següents:

- Conservar i millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del torrent i el pantà de Garet per mitjà de la millora de la qualitat de la seva aigua
- Millorar l’estructura de la vegetació de la ribera autòctona del torrent de Garet, fent-la més madura i complexa.
- Controlar i/o eliminar les espècies de peix introduïdes, bàsicament carpes, per reduir la resuspensió de sediments i nutrients del fons del pantà- i. alhora, minimitzar la competència i/o la depredació d’espècies autòctones.
- Donar a conèixer el projecte de conservació i els valors d’aquest espai a la població en general.
- Millorar les capacitats del torrent i pantà de Garet per esdevenir una extensió, a l’aire lliure, de les aules de pràctiques de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, fent-lo servir d’exemple de bones pràctiques de restauració ecològica i avaluar-lo regularment amb la participació d’estudiants dels darrers cursos del Grau de Biologia.

Nom IP Marc Ordeix
Centre Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)
Entitat finançadora

Generalitat de Catalunya -Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural - Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, any 2022.

Import de l'ajuda

Pressupost total del projecte: 30.795,22 €, dels quals 17.553,28 euros a càrrec de la partida AG11D/481000100/5510 (57%) del DACC, i 13.241,94 euros a càrrec de la partida AG11D/481000100/5510/0042 dels fons FEADER - Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (43%).

Logotips

 Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

                  

 
 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte