Skip to main content

Implementació industrial del brunyit per a l'acabament de superfícies de motlles d'injecció

Nom del projecte Implementació industrial del brunyit per a l'acabament de superfícies de motlles d'injecció
Número expedient resolt 001-P-001822
Descripció del projecte

Molts elements mecànics com els motlles es caracteritzen per tenir en la seva geometría diverses superfícies complexes. De manera general gairebé cada producte comercial, sobretot els fabricats per a les indústries de l'automòbil, aeronàutica i mèdica, contenen almenys un component crític fet en un motlle. Els tallers trien les seves opcions de mecanitzat per a aquestes peces, però la majoria de processos d'acabament es realitzen en l'actualitat per polit manual, la qual cosa consumeix una gran quantitat de temps i requereix de mà d'obra especialitzada, que cada vegada abunda menys. Amb la intenció d'automatitzar aquest tipus de processos, es proposa utilitzar un procés de Brunyit (BB).

A través d'una operació de BB es poden elaborar superfícies de configuració complexa deixant en les mateixes un bon acabat superficial. Aquest procés es desenvolupa mitjançant una eina que està muntada en el capçal d’una màquina de CNC. Aquest capçal aplica certa pressió a una punta en forma esfèrica, la qual deforma el material de les crestes existents a la topografia superficial deixada pel mecanitzat previ, tornant-la més plana i regular que abans del brunyit. També aquest procés contribueix a l'augment de la duresa superficial del material de la peça i les tensions residuals compressives. Les empreses motllistes serien les receptores de la solució proposada. La reducció de temps de polit manual, es tradueix en una reducció de costos. A més, donada l’escassedat de polidors qualificats, el BB seria una bona alternativa per cobrir una necessitat de les empreses difícil de solucionar al mercat laboral, especialment per a PIMES.

Mitjançant aquest projecte es formularan aplicacions del BB en superfícies complexes, i es desenvoluparà un estudi de mercat el qual permetrà identificar potencials clients per a l'etapa de comercialització.

Nom IP Ramón Jerez Mesa
Grup de recerca Mecatrònica i Modelització Aplicada a la Tecnologia de Materials (MECAMAT)
Entitat finançadora

Aquest projecte ha estat cofinançat per Ia Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de Ia Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Import de l'ajuda

99.672,11€

UPC: 85.047,11€
UVic-UCC: 14.625,00€

Logotips                                    

   

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte