Skip to main content

Valorització autotròfica de CO2 per a produir PHA

Nom del projecte Valorització autotròfica de CO2 per a produir PHA
Número expedient resolt 2019 LLAV 00067
Descripció del projecte La producció de polímers basats en el diòxid de carboni (CO2) és una aplicació prometedora causa del foment de l'ús de CO2 per bioplàstics que poden substituir el petroli com a matèria primera. Els polihidroxialcanoats (PHA) són polièsters biològics sintetitzats com emmagatzematge intracel·lular per una varietat de microorganismes a partir de recursos renovables. Per aquest motiu el projecte CO2-ALPHA té com a objectiu la producció de PHA a partir de CO2 i la minimització de la seva emissió com a principal gas d'efecte hivernacle. Aquest procés podria implicar una reducció de la petjada de carboni associada a la producció de PHA, el que augmentaria la sostenibilitat ambiental del procés industrial de producció de bioplàstics.
El principal objectiu d'aquest projecte és la producció autòtrofa de PHA a partir de CO2 i H2 com a donants de carboni i electrons evitant l'ús d'O2. Per aconseguir aquest objectiu principal, el Centre Tecnològic BETA és responsable del desenvolupament d'un sistema innovador que pot usar nitrat com a acceptor d'electrons en lloc d'O2 per reduir el risc del procés.
La producció d’aquest tipus de substàncies a partir de CO2 gràcies a la intermediació de certs microorganismes és una aplicació prometedora, ja que a la llarga obre una nova porta a produir nous plàstics que no tinguin el petroli com a matèria prima. En els darrers anys s’ha estat estudiant la producció de bioplàstics a partir de substrats orgànics, un exemple molt clar és el projecte VALORA del CT BETA, però en poques ocasions s’ha analitzat processos de captura directa del CO2 per a la seva conversió.
Nom IP

Joan Colón Jordà (científic responsable)

Enric Blázquez Ribas (científic emprenedor)

Grup de recerca Centre Tecnològic Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) - Centre TECNIO
Entitat finançadora Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Import de l'ajuda

Import ajut: 20.000,00 €
Cofinançament FEDER: 10.000,00 €

Logotips               

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte