Skip to main content

VACON – Valorització dels purins mitjançant crioconcentració

Nom del projecte VACON – Valorització dels purins mitjançant crioconcentració
Número expedient resolt 2019 LLAV 00013
Descripció del projecte L’aplicació directa del residus ramaders per a la fertilització dels sòls ha estat durant anys l’opció de tractament més utilitzada. No obstant això, l’aplicació incontrolada de purins, que normalment tenen una alta concentració de nutrients (nitrogen i fòsfor), ha generat greus episodis de contaminació de les aigües subterrànies per nitrats. L’alt contingut d’humitat d’aquest residus afecta negativament qualsevol pla d’exportació a altres regions amb dèficit de nutrients.  
La crioconcentració és un procés que permet eliminar l’aigua d’una solució mitjançant la formació i separació de cristalls de gel amb una alta puresa. Els cristalls de gel es composen principalment d’aigua pura, deixant els soluts (en aquest cas els nutrients) en la fase líquida restant. La concentració d’una solució permet reduir una gran quantitat de massa i volum, fet que suposa una gran avantatge en termes de transport i manipulació.  
Així, el principal objectiu del projecte VACON és avaluar l’eficiència de la crioconcentració per a la valorització de residus ramaders. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el projecte VACON proposa dur a terme el procés de crioconcentració dels purins de porc, permetent l’obtenció d’un efluent concentrat amb un alt contingut de nutrients i recuperant a més un important volum d’aigua tractada que podria ser reutilitzada segons els paràmetres de qualitat obtinguts. A més, l’efluent concentrat pot ser valoritzat com a fertilitzant reduint així els costos de transport i gestió.
Nom IP

Sergio Ponsà Salas (científic responsable)

Esther Vega Martínez (científica emprenedora)

Grup de recerca Centre Tecnològic Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) - Centre TECNIO
Entitat finançadora Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Import de l'ajuda

Import ajut: 20.000,00 €
Cofinançament FEDER: 10.000,00 €

Logotips               

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte