Skip to main content

FERTICAP: CAPitalització de projectes en l’àmbit de les dejeccions ramaderes i de la FERTIlització

Nom del projecteFERTICAP: CAPitalització de projectes en l’àmbit de les dejeccions ramaderes i de la FERTIlització
Número expedient resolt56 30027 2021 5C
Descripció del projecteFERTICAP és un projecte de capitalització que pretén aprofitar i donar valor afegit al coneixement ja generat en altres projectes de recerca, desenvolupament, transferència i innovació en l’àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització. Aquest projecte permet fer un mapatge d’agents d’interès, transferir els resultats i bones pràctiques, així com identificar les seves mancances, generar noves idees de projectes i buscar sinèrgies entre diferents actors del sector ramader català.
Aquest projecte es basa en l’anàlisi dels resultats de projectes innovadors dins les convocatòries dels Grups Operatius de la Generalitat de Catalunya, Horizon 2020, LIFE i altres convocatòries amb participació catalana i/o potencial aplicació a Catalunya, tot assegurant una visió global de l’estat del coneixement actual en la gestió de les dejeccions ramaderes. Les entitats que participen en els projectes analitzats llisten des de clústers d’empreses i centres de recerca especialitzats en la investigació de dejeccions ramaderes (CT BETA, IRTA, UDL, etc.) fins a diferents tipus de grans i petites explotacions ramaderes de diverses espècies (vaquí, porcí, aviram, etc.).
El projecte contempla dinamitzar aquests actors i facilitar-ne la cooperació per aconseguir replicar amb èxit les solucions innovadores que han estat provades tècnicament. També pretén teixir noves aliances entre empreses per tal de promoure la valorització de dejeccions que puguin ser profitoses per a la seva activitat econòmica, per exemple, alimentant la pròpia explotació amb el biogàs generat, reciclant l’aigua dels purins o bé obtenint fertilitzants naturals més eficients.
Aquest projecte donarà una segona vida útil als projectes innovadors ja implementats, identificant els seus beneficis i mancances i transferint el nou coneixement a diversos actors del sector ramader català. D’aquesta manera es vol assegurar una activitat econòmica més sostenible, profitosa i respectuosa amb el medi ambient que doni resposta a les noves exigències i tendències en la gestió de dejeccions ramaderes a Catalunya, i a la vegada contribueixi al desenvolupament i millora de noves polítiques públiques mitjançant la connexió i el diàleg entre els diferents actors del sector.
Nom IPMercè Boy
Grup de recercaCentre Tecnològic BETA
Entitat finançadora

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Import de l'ajudaPressupost total del projecte: 49.869,92 €
Contribució de la UE al pressupost: 21.444,07 €
LogotipsDACC

     

 

FEADER

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte