Skip to main content

MÈTODE HSV-Demostració del mètode HSV (Horticultura sobre Sòl Viu) a Catalunya

Nom del projecteMÈTODE HSV-Demostració del mètode HSV (Horticultura sobre Sòl Viu) a Catalunya
Número expedient resolt56 30028 2021 P4
Descripció del projecteL’“Horticultura Sòl Viu” o “HSV”, nom que s’ha donat a la pràctica que es pretén aplicar en aquest projecte, té per objectiu regenerar sòls degradats per l’horticultura intensiva mitjançant la disminució del treball del sòl, pràctica alineada amb els reptes europeus per promoure una agricultura més sostenible i resilient al canvi climàtic. La pràctica HSV consisteix en aportar elevades quantitats de restes vegetals lignificades per fer augmentar, en un període de temps breu, el contingut de matèria orgànica del sòl. Aquest augment permetria millorar la fertilitat del sòl (augment de l’activitat i diversitat microbiològica, increment de la porositat del sòl, etc.) i, de retruc, afavorir el rendiment dels cultius per la millora en l’estructura del sòl i la retenció d’aigua entre d’altres avantatges. Aquesta pràctica s’implementarà a 3 finques hortícoles i se n’avaluaran els efectes amb l’anàlisi de diferents paràmetres físico-químics i biològics. També es calcularà la petjada de C i el cost econòmic i energètic de la seva implementació, i es prepararà material de difusió a partir dels resultats obtinguts i de les experiències dels propis horticultors/es.
Nom IPSergio Ponsá
Grup de recercaCentre Tecnològic BETA
Entitat finançadora

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Import de l'ajudaPressupost total del projecte: 49.998,40 €
Contribució de la UE al pressupost: 21.499,312 €
LogotipsDACC

     

 

FEADER

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte