Skip to main content

MONIT AIRE RAMADERS-Tecnologia oberta i sostenible per al monitoratge de la qualitat de l'aire a les naus ramaderes

Nom del projecteMONIT AIRE RAMADERS-Tecnologia oberta i sostenible per al monitoratge de la qualitat de l'aire a les naus ramaderes
Número expedient resolt56 30029 2021 2A
Descripció del projecteLa qualitat de l'aire és fonamental per al benestar, la salut i la productivitat animal en edificis confinats amb un espai de vida limitat i relativament tancat com son las naus per l’explotació porcina. Entre molts factors ambientals en la cria intensiva de porcs, la temperatura, la humitat, les concentracions d'amoníac (NH3), el diòxid de carboni (CO2) i el sulfur d'hidrogen (H2S) són els factors ambientals més importants.
L’objectiu del present grup demostratiu és transferir el coneixement generat al Centre Tecnològic BETA en temes de tecnologia sostenible aplicades a la ramaderia mitjançant el desenvolupament i posterior validació d'un sistema tecnològic de codi obert per al seguiment de les condicions ambientals i la concentració de gasos a les explotacions porcines. El prototip es validarà en una explotació porcina en una ambient real. Amb aquesta solució tecnològica, els criadors tindran l'oportunitat de generar dades que es poden utilitzar per millorar les condicions de vida del bestiar, dades útils per a l'optimització dels processos productius, dades que es poden compartir per optimitzar les bones pràctiques en la gestió ramadera.
Nom IPSergio Ponsá
Grup de recercaCentre Tecnològic BETA
Entitat finançadora

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Import de l'ajudaPressupost total del projecte: 49.867,61 €
Contribució de la UE al pressupost: 21.443,072 €
LogotipsDACC

     

 

FEADER

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte