Skip to main content

Estratègies per promoure la recuperació i reutilització de l’aigua en la producció ramadera i el processament càrnic. Elaboració i validació d’una guia per l’assessorament en explotacions ramaderes i indústries del processament càrnic.

Nom del projecteRECUPERA AIGUA RAMADERIA- Estratègies per promoure la recuperació i reutilització de l’aigua en la producció ramadera i el processament càrnic. Elaboració i validació d’una guia per l’assessorament en explotacions ramaderes i indústries del processament càrnic.  
 
Número expedient resolt56 30032 2021 P4
Descripció del projecteDavant la voluntat d’avançar cap a un model d’economia circular i cap a la reducció substancial de la seva petjada hídrica, tant les explotacions ramaderes com el mateix sector càrnic en  el processament de les seves matèries primes, comencen a plantejar-se el repte de la recuperació i reutilització de l’aigua. És important, doncs, determinar on i com s’utilitza l’aigua en el sector per tal de poder identificar possibles punts de captació per a la possible reutilització d’aigua tant en el procés productiu com en les explotacions ramaderes. 
Així, el principal objectiu de la present proposta és l’elaboració i validació d’una guia tècnica per l’assessorament, tant per al sector ramader com a la indústria del processament càrnic, que inclogui tots els resultats previs obtinguts en estudis de recuperació d’aigua mitjançant tecnologies innovadores i que permeti al sector identificar aquells possibles punts de captació amb un alt potencial de recuperació d’aigua. Tanmateix, l’elaboració d’aquesta guia s’espera que contribueixi a potenciar la regeneració i reutilització de les aigües a explotacions ramaderes i industries del processament càrnic potenciant així la economia circular, la sostenibilitat i la competitivitat del diferents sectors a Catalunya.
Nom IPEsther Vega
Grup de recercaCentre Tecnològic BETA
Entitat finançadora

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Import de l'ajudaPressupost total del projecte: 49.936,99 €
Contribució de la UE al pressupost: 21.472,91 €
LogotipsDACC

     

 

FEADER

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte