Skip to main content

Size-based approaches to understand impacts on river ecosystem functioning

Nom del projecte Size-based approaches to understand impacts on river ecosystem functioning
Número expedient resolt RTI2018-095363-B-I00
Descripció del projecte La nostra hipòtesi principal és que l’estructura de la mida de les comunitats fluvials (peixos i macroinvertebrats) de l’àmbit mediterrani, respon de manera sistemàtica a les pertorbacions ambientals. Així mateix, pensem que els canvis en l’estructura de la mida reflectiran i afectaran el funcionament del ecosistema fluvial.
En concret, esperem que:
1) L'estructura de mides de les comunitat en condicions d'estat estacionari (és a dir, absència de pertorbacions importants) presentarà regularitats que es poden predir per models basats en la mida, com s'ha demostrat en rius de sud-amèrica.
2) L'estructura de mides de les comunitat respondran a impactes humans (és a dir, condicions no estacionàries) com ara canvis hidrològics, eutrofització, espècies invasores i pesca.
3) Els canvis en l'estructura de la mida de la xarxa tròfica dels rius provocats pels impactes humans es traduiran en canvis en el funcionament dels ecosistemes. Detectarem aquests canvis en variables metabòliques derivades de les relacions de densitat de mida: demanda energètica de la comunitat, producció secundària i eficiència de transferència tròfica.
4) Els resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de la resposta dels paràmetres de l'estructura de mides de les comunitats de peixos i macroinvertebrats a impactes humans es podran utilitzar per millorar la presa de decisió per les persones gestores dels rius.
Nom IP Sandra Brucet/Lluís Benejam
Centre Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica (GEA)
Entitat finançadora

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER), pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i la Agencia Estatal de Investigación.

Import de l'ajuda

54.450,00 €

    

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte