Skip to main content

Contaminació ambiental de les activitats d'extracció petrolera i la munició de plom en territoris indígenes dels boscos plujosos tropicals i ecosistemes remots

Nom del projecte Contaminació ambiental de les activitats d'extracció petrolera i la munició de plom en territoris indígenes dels boscos plujosos tropicals i ecosistemes remots.
Número expedient resolt RTI2018-095949-B-I00
Descripció del projecte

Malgrat la seva desigual distribució, la contaminació química està àmpliament present al planeta, deguda en part als processos ambientals responsables de l'transport de llarg abast. Es considera que les principals fonts i concentracions de contaminació es troben en països industrialitzats, i que en regions remotes la presència de contaminants és insignificant. Aquesta proposta revisarà aquest paradigma avaluant l'impacte de les activitats d'extracció de petroli i la contaminació per munició de plom en diverses regions de la planeta.
En 2018 i 2019, el nostre equip d'investigació va demostrar al nord de l'Amazònia peruana que l'ús de munició de plom per a la caça de subsistència per part de poblacions indígenes, així com la ingesta de sòls (geofagia) contaminats per activitats d'extracció petroliera per part de la fauna silvestre és una ruta important per la seva exposició a l'plom i un risc per a la salut dels animals i de les poblacions indígenes que depenen de la caça per a la seva subsistència (Orta-Martínez et al. 2018; Cartró-Sabaté et a al 2019). En aquests estudis, observem elevades concentracions elevades de plom en fauna silvestre amazònica, comparables als de països industrialitzats i superiors als estàndards establerts per l'Organització Mundial de la Salut per al consum humà.

El 30% de les selves tropicals es solapa amb reserves de petroli i gas natural (Orta-Martínez et al. 2018), i la demanda mundial de petroli segueix en augment, creixent de 85.3 a 95.0 milions de barrils per dia entre 2006 i 2015 . d'altra banda, avui dia, la font més important d'alliberament directa de plom a terra a nivell mundial és l'ús de municions de plom, que el 2003 tenien un consum global de 120,000 tones. No obstant això, els riscos per a la salut i el medi ambient de l'exposició a l'plom s'havien considerat circumscrits als països industrialitzats i encara es desconeix el seu impacte sobre els ecosistemes d'àrees remotes.
Aquest estudi pretén proporcionar una nova perspectiva sobre la contaminació química en àrees remotes de l'planeta, i establir una relació de causa-efecte de les fonts potencials amb l'ambient i la fauna silvestre, per establir la ruta d'exposició. El fet que en les àrees d'estudi no hi hagi múltiples fonts de contaminació industrials permetrà que TROPOIL & LEAD pugui generar resultats epidemiològics i ambientals de rigorós impacte.
Aquest projecte es divideix en dos components:
- avaluar si el comportament de la geofagia de sòls contaminats amb petroli és un comportament generalitzat en fauna de diferents zones on es produeix extracció de petroli: selva tropical amazònica de Perú i Brasil, taiga siberiana o la pampa argentina.
- avaluar el risc global per a la salut associat a la munició de plom de les societats indígenes dels boscos humits tropicals de la planeta que depenen de la caça de subsistència (Amazònia occidental i central, i Àfrica Central).

Nom IP Martí Orta
Centre Facultat de Ciències i Tecnologia.
Entitat finançadora

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER), pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i la Agencia Estatal de Investigación.

Import de l'ajuda

125.840,00 €

    

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte