Skip to main content

Stop children and youth injuries with a particular focus on female athletes (SONAR)

Nom del projecteStop children and youth injuries with a particular focus on female athletes (SONAR)
Número expedient resolt101049823 — SONAR — ERASMUS-SPORT-2021-SCP
Descripció del projecte

El SONAR és un projecte Erasmus + finançat per la Unió Europea pensat per contribuir a fer les pràctiques esportives d’infants i joves de Catalunya més segures i saludables. Amb aquest projecte es proporcionarà, a tots els agents implicats en la formació esportiva, informació vital per poder establir estratègies de prevenció de lesions a mida, fent-les més eficients i exitoses.

El projecte té com a objectius proporcionar als agents de l’esport formació mitjançant una eina multimèdia que de forma senzilla permeti monitoritzar les lesions esportives i esdevenir un repositori català de dades sobre lesions esportives en edats pediàtriques, infantils i juvenils. El SONAR també vol fer funcions d’observatori de les lesions esportives que es produeixen en l’esport de formació, proporcionant informes mèdics que analitzin l’abast de la problemàtica i, al mateix temps, ser un recurs de divulgació de bones pràctiques per preservar la salut dels i de les joves esportistes de Catalunya.

Així, el projecte vol fer d’altaveu de bones iniciatives en l’àmbit de la prevenció de lesions en joves esportistes, divulgant nou coneixement científic, informacions rellevants i consells que puguin ajudar no només a entrenadors i entrenadores sinó també a esportistes, mares i pares.

Nom IPJavier Peña
Grup de recercaCentre d’Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF)
Entitat finançadora

Comissió Europea

Import de l'ajuda

Import total de l'ajuda al projecte: 400.000,00 €

Import FUB Balmes:  95.262,00 €

Logotips

  

UE

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte