Skip to main content

YO-MEDIA: Youngsters' Media Literacy in Times of Crisis

Nom del projecteYO-MEDIA: Youngsters' Media Literacy in Times of Crisis
Número expedient resolt269094
Descripció del projecteL'alfabetització mediàtica (AM) exerceix un paper crucial en la preparació dels joves per a reaccionar responsablement en les pandèmies i crisis militars actuals. És essencial esmentar que l'educació mediàtica ha de desenvolupar-se per a capacitar als joves per a comprendre i analitzar els mitjans de comunicació, crear i produir continguts i participar activament en la cultura mediàtica (Buckingham, 2019). Segons Herdzina & Lauricella (2020), existeixen diverses barreres a la EML per a joves: falta de recursos i suport als professionals, falta de formació del professorat en aquest àmbit, finançament insuficient i falta de recerca. Tenint en compte les llacunes existents, el projecte JO-MITJANA se centra especialment en el desenvolupament del ML en temps de crisi per als joves mitjançant el desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge basades en el joc i la capacitació dels professionals per a promoure aquestes habilitats. Es tracta d'una nova àrea de desenvolupament d'habilitats de ML que es proporcionarà mitjançant la creació d'un joc híbrid dissenyat per a promoure les habilitats de pensament crític en l'avaluació de la fiabilitat de la informació a la qual s'accedeix en els mitjans de comunicació en temps de crisis. El valor global del joc reforçarà el pensament crític sobre les circumstàncies socials i polítiques a través d'experiències simulades, permetent entrenar habilitats de ML en situacions de crisis.
A més, el projecte pretén desenvolupar eines pedagògiques innovadores i cursos de formació (MOOC) per a millorar la instrucció de periodistes i professionals dels mitjans de comunicació, professors i educadors no formals a promoure el pensament crític i el ML en temps de crisi per a les audiències més joves. L'equip de recerca implementarà el projecte utilitzant mètodes mixtos que permetin a l'investigador combinar mètodes quantitatius i quantitatius i qualitatius, enfocaments o conceptes de recerca en un sol estudi, millorant la validesa i la fiabilitat dels resultats i enriquint la recerca. fiabilitat dels resultats i enriquint la comprensió dels fenòmens estudiats (Cameron & Sankaran, 2015).
El prototip de joc es desenvoluparà utilitzant la Metodologia de Disseny de Recerca i l'enfocament de codiseño, que es consideren enfocaments ideals per al disseny de solucions digitals per a contextos d'aprenentatge moderns que involucren equips mixtos (Dodero et al., 2014). A més, aquest estudi té com a objectiu proposar una recerca basada en el disseny de jocs per a ML en temps de crisis per a joves d'entre 12/18 anys i tallers, que involucra la metodologia Peer&Mitjana. La implicació en el projecte de diversos socis internacionals, concretament Portugal, Itàlia i Espanya, permetrà la creació i millora de xarxes, l'intercanvi de bones pràctiques i l'adopció de metodologies i tecnologies innovadores. A més, el desenvolupament de recursos i la formació s'adaptaran a diferents contextos europeus i es traduiran als següents idiomes: Inglés, portuguès, espanyol i italià. D'aquesta manera es promourà el comportament cívic en línia i la participació democràtica ben informada, tant a nivell local com europeu. Juntament amb les recomanacions pedagògiques i polítiques pertinents, el projecte pretén oferir valuosos consells i suggeriments que puguin adoptar-se en tota Europa i promoure el ML en temps de crisi.
Nom IPRuth Sofia Contreras
Grup de recercaTractament de Dades i Senyals (TDS)
Entitat finançadoraCalouste Gulbenkian Foundation 
Import de l'ajuda99.610,36 €
LogotipsEMIF

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte