L'Escola d'Idiomes de la UVic - UCC és un servei acadèmic que té com a objectiu promoure el multilingüisme a la nostra societat i especialment a la comunitat universitària.

El coneixement d'idiomes és de gran importància per aconseguir els nombrosos objectius marcats al Pla de Bolonya i els serveis de llengües universitaris tenim un paper essencial a l'hora de donar l'oportunitat d'aprendre idiomes per tal de poder assolir aquests objectius.

Amb els nostres cursos i exàmens podreu obtenir certificacions que us donaran accés a graus, màsters, mobilitat internacional, beques, etc. Titulacions reconegudes a tot l'Estat espanyol i en molts casos també internacionalment.

L'Escola d'Idiomes també pot atendre la necessitat específica de desenvolupar les capacitats multilingües de les empreses amb programes de formació in company dissenyats a mida.

Però aprendre idiomes no és una necessitat exclusiva d'empreses i universitaris, és per això que la nostra oferta s'adreça també a públic extern.

Tot i que no cal formació acadèmica prèvia per matricular-te a l'Escola d'Idiomes, has de tenir com a mínim 16 anys.

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart
Nelson Mandela

 

Escola d'Idiomes

938 815 517