Missió

La Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris (CVEL) és un centre de recerca sobre literatura contemporània i, per tant, també de divulgació i de difusió. Té com a missió estudiar i estimular l'interès per la literatura en general, per bé que se centra de manera especial en la catalana. Tot fet literari universal i tots els gèneres entren en el camp d'acció de la Càtedra, i no cal dir que té una dedicació particular a Jacint Verdaguer i a tota la literatura osonenca (que té figures tan destacades com ara Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Emili Teixidor o M. Àngels Anglada).

Membres

  • Director: Ramon Pinyol 
  • Director estat: Ricard Torrents 
  • Secretària tècnica: M. Àngels Verdaguer

Projectes de recerca concedits i finalitzats

  • Jacint Verdaguer: edició crítica, fonts, context i recepció  (HUM2004-01392/FIL) Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Durada: 2009-2011.
  • Verdaguer: edició crítica i recepció hispànica i internacional (FFI2008-04830) Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència. Durada:2004-2007.

Projectes de recerca en curs

  • L'obra i la figura de Jacint Verdaguer: elaboració d'edicions crítiques i filològiques i estudi de la seva recepció nacional i internacional coetània i posterior (FFI2011-26367). Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Durada: 2012-2015.
    Membres: Bernal Creus, M. Carme; Camps Casals, Núria; Codina Valls, Francesc; Pinyol Torrents, Ramon (investigador principal); Puppo Bunds, Ronald Joseph; Soldevila Balart, Llorenç; Verdaguer Pajerols, M. Àngels; Vilardell Domènech, Laura.

Activitats congressuals de difusió realitzades

Epistolari de Jacint Verdaguer

Publicacions

 

Fons Pallàs-Amat