Vés al contingut

Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris

La Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris (CVEL) és un centre de recerca sobre literatura contemporània i, per tant, també de divulgació i de difusió. Té com a missió estudiar i estimular l’interès per la literatura en general, per bé que se centra de manera especial en la catalana. Tot fet literari universal i tots els gèneres entren en el camp d'acció de la Càtedra, i no cal dir que té una dedicació particular a Jacint Verdaguer i a tota la literatura osonenca, que té figures tan destacades com ara Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Emili Teixidor o M. Àngels Anglada.

La Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris mantenen col·leccions de llibres, organitzen col·loquis i altres activitats (seminaris i jornades, homenatges a escriptors, divulgació de textos, etc.), a Vic i Osona, però també a Barcelona i altres indrets, en col·laboració amb altres institucions i universitats.

A partir de 2023, l’Aula Segimon Serrallonga, com a entitat, s’adscriu a la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Podeu consultar el seu web i veure’n les activitats anuals fetes al llarg d’aquests 20 anys.

Membres

  • Directora actual: M. Àngels Verdaguer (de 2007 a 2016 secretària tècnica)
  • Segon director: Ramon Pinyol (2007-2016)
  • Primer director: Ricard Torrents (2002-2007)

Secretaria tècnica: Mia Güell

Consell assessor: Francesc Codina, Pilar Godayol, Ramon Pinyol, Pere Quer

Projectes de recerca

  • L'obra i la figura de Jacint Verdaguer: elaboració d'edicions crítiques i filològiques i estudi de la seva recepció nacional i internacional coetània i posterior (FFI2011-26367). Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Durada: 2012-2014.
  • Jacint Verdaguer: edició crítica, fonts, context i recepció (HUM2004-01392/FIL) Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Durada: 2009-2011.
  • Verdaguer: edició crítica i recepció hispànica i internacional (FFI2008-04830) Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència. Durada:2004-2007.

Activitats congressuals

Període 2008-2018. A partir de 2021, consulteu el blog de la Càtedra

Altres activitats

Epistolari de Jacint Verdaguer

Buidatge de les cartes de l’Epistolari de Jacint Verdaguer en XI volums de l’Editorial Barcino (a cura de Josep M. de Casacuberta i Joan Torrent i Fàbregas), de les cartes del Fons Verdaguer-Panadès (editat en CD per l’Arxiu Nacional de Catalunya (2002) i dipositat en còpies en paper a la Càtedra Verdaguer de la UVic-UCC) i de cartes publicades de forma dispersa en revistes i diaris.

Indexació de noms de persones, noms geogràfics, títols de publicacions periòdiques, títols de llibres, entitats i títols de poemes que apareixen dins les cartes dels XI volums de l’Epistolari de Jacint Verdaguer de l’Editorial Barcino, elaborada gràcies a un ajut econòmic de la Fundació Lluís Carulla.

Publicacions

Quaderns de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris és una col·lecció que es proposa recuperar, actualitzar i difondre textos d’interès crític perdurable.

  • Núm. 1: Verdaguer llegit per Segimon Serrallonga, a cura de Ricard Torrents, aplega des d’una inèdita i penetrant anàlisi sobre la figura femenina a les Jovenívoles fins a l’important estudi, ja conegut, entorn del Càntic dels Càntics en Verdaguer, al costat d’uns apunts molt suggerents per a una «antologia lírica d’amors» verdagueriana i diverses aproximacions, en forma d’article o conferència, a la poesia religiosa i al misticisme de Verdaguer. Per tot això, el llibre contribueix a dibuixar una imatge més completa del poeta Segimon Serrallonga, lector crític del poeta Verdaguer.
  • Els números posteriors de la col·lecció, vegeu-los al blog de la Càtedra.

La Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris conjuntament editen l'Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, revista científica i filològica de referència pel que fa als estudis del segle XIX. 

Reduccions. Revista de poesia està dedicada a la poesia, als aspectes que s'hi relacionen i a l'actualitat literària. El primer número va aparèixer el gener de 1977 i des d'aleshores ha estat un punt de referència obligat de l'activitat poètica al nostre país. Publica textos de la poesia actual i n'examina les tendències, però també inclou assajos sobre la poesia de tots els temps i publica textos inèdits d'autors coneguts. Incorpora al nostre àmbit lingüístic autors i aspectes de l'activitat poètica a l'estranger, tant en estudis com en traduccions. Fins al 2019 han aparegut 113 números. 

Fons

El fons Pallàs-Amat és un considerable fons bibliogràfic que donà el bibliòfil Joan Pallàs a la Biblioteca de la UVic-UCC l'any 1999. El fons és bàsicament de tema verdaguerià --560 llibres, revistes i altre material imprès d'interès per a l'estudi de la vida i l'obra de Jacint Verdaguer. El catàleg del fons és accessible a través de la Biblioteca de la UVic-UCC i es troba ubicat a les dependències de la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris, on comparteix espai amb els fons de llibres i documents de la Societat Verdaguer.

Grups de recerca/centres vinculats

Direcció

Dra. M. Àngels Verdaguer

Secretaria Tècnica

Dra. Mia Güell

Contacte

Edifici Torre dels Frares
c/ Laura, 13
08500 Vic

+34 93 886 12 22

catedraverdaguer@uvic.cat

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte