Vés al contingut

Centre Tecnològic BETA

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA) va néixer el juny de 2014, per donar impuls a l’activitat investigadora en el camp de les tecnologies ambientals a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
La principal missió del Centre Tecnològic BETA és ser un actor rellevant per al desenvolupament tecnològic, la millora de la competitivitat i la qualitat de la vida de les societats rurals. L'impuls per complir amb aquesta missió prové tant de l'execució de projectes d'I+D+i com de la transferència de coneixement al sector públic i privat.
El CT BETA, forma part de TECNIO, una xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya i que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació i transferència de tecnologia.

Camps d’expertesa:

Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular

Amb una àmplia experiència en processos biològics i fisicoquímics, des del Centre BETA treballem tant en la optimització de processos coneguts i ja implementats a la indústria, com ara: digestió anaeròbica, compostatge, tecnologies de membranes, processos d’adsorció, entre d’altres; així com en processos innovadors que permeten millorar algunes solucions aplicades actualment: crioconcentració, bioassecatge o fermentació a estat sòlid.

Ecologia Aplicada i Canvi Global

La línia d’Ecologia Aplicada i Canvi Global promou l’estudi dels ecosistemes aquàtics i terrestres, posant èmfasi en avaluar la seva resposta i resiliència a diferents impactes ambientals. Ens centrem especialment en les comunitats microbianes rellevants per al funcionament dels ecosistemes. Aquestes comunitats també s’utilitzen com a model biològic per comprovar els efectes directes i indirectes de diferents factors d’estrès relacionats amb el canvi global.

Gestió del Sòl i dels Nutrients

La línia de Gestió del Sòl i Nutrients del Centre BETA aborda la gestió adequada i responsable dels sòls i dels productes fertilitzants, amb l'objectiu de fomentar l'economia circular rural reduint la dependència de recursos externs i millorant la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles.

Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat

A través d’aquesta línia treballem per quantificar la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat. Així, desenvolupem i apliquem eines i metodologies per avaluar la sostenibilitat de sistemes complexos; quins resultats finals ajuden al procés de presa de decisions d’indústries, governs i agències públiques cap a la construcció d’un futur més sostenible.

Governança per a la Sostenibilitat

Des d’aquesta àrea el Centre BETA promou iniciatives i projectes que busquen millorar la governança en el camp de la sostenibilitat, basant-se en els principis de coordinació i cooperació entre els grups d'interès de la quàdruple hèlix. Això suposa orientar les accions i identificar instruments per aconseguir un canvi sistemàtic en les estratègies i les polítiques públiques mitjançant la transferència i capitalització de coneixement, resultats i recomanacions a altres projectes, iniciatives o grups objectiu interessats.

           

 

Direcció

Dr. Sergio Ponsá Salas

Sotsdirecció

Dra. Laia Llenas  Argelaguet

Contacte

icon-location-dark
Edifici Can Baumann.
Ctra de Roda 70,
08500 Vic

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte