Skip to main content

Càtedra Lluís Bassat de Màrqueting i Comunicació Empresarial

L’any 2021 la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a través de la Facultat d’Empresa i Comunicació i el Grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial, va crear la Càtedra Lluís Bassat de Màrqueting i Comunicació Empresarial.
Té com a missió contribuir a la realització de l'activitat del màrqueting i la comunicació des de principis ètics i d'igualtat, aportant coneixement, divulgant-lo i oferint formació per a tots els “players” involucrats.

Visió

La visió de la Càtedra és esdevenir  un referent d'excel·lència en els àmbits de la investigació, de la formació i de la difusió del màrqueting i la comunicació. Té com a catalitzador i dinamitzador de totes les seves activitats el Grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC, essent un punt d'irradiació de coneixement a la societat.

Valors

Els valors de la Càtedra són els següents:

 • El compromís amb la societat, amb els consumidors, les empreses, les organitzacions, els mitjans de comunicació i el món acadèmic.
 • La col·laboració proactiva amb tots els seus actors: associacions de consumidors, grups de recerca interns i externs, mitjans de comunicació, sector empresarial, governs estatals, autonòmics o locals, associacions sectorials, col·legis professionals, líders d'opinió, etcètera.
 • L'arrelament al territori i, si s’escau, amb la col·laboració d’entitats i d’organismes estatals i internacionals.
 • La difusió i transferència de coneixement de la recerca de la Càtedra.
 • La formació i qualificació dels col·lectius involucrats.
 • El foment de les bones pràctiques en la gestió del màrqueting i la comunicació empresarial, conforme a criteris ètics i d’igualtat.

Quins objectius persegueix la Càtedra?

Científics:

 • Desenvolupar la recerca necessària per identificar les necessitats en l’ àmbit d’actuació i transferir els coneixements obtinguts.
 • Contribuir a la formació dels professionals en els coneixements i l'aplicació pràctica en l'àmbit del màrqueting i la comunicació.
 • Investigar l'evolució dels públics en el consum dels mitjans de comunicació, així com els criteris de selecció de les marques i les tendències existents sobre la base de valors socials i d'atributs de les marques.
 • Investigar, analitzar i difondre tot allò referent a la innovació aplicada al màrqueting i comunicació empresarial.

Formatius:

 • Promoure la formació en màrqueting i comunicació empresarial a l'entorn geogràfic i àrees d'influència de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC amb una visió internacional: màsters, postgraus, cursos d'especialització, jornades entre professionals, seminaris i simpòsiums.
 • Promoure la cultura del màrqueting per a empreses i per a emprenedors, fomentant la professionalitat en la posada en marxa dels seus projectes així com l'ètica en la creació, la producció i la comercialització dels seus productes i serveis, perquè siguin un actiu important en l'aportació de sostenibilitat a la nova economia circular.

 

Direcció:

Dr. Santiago Jordán Ávila

Contacte:

Edifici A
C. Miramarges, 4
08500 Vic
+ 34 93 886 61 69 Ext. 4227
santiago.jordan@uvic.cat

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte