Skip to main content

Càtedra de Cures Pal·liatives

L’Institut Català d'Oncologia (ICO) i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya van signar el novembre del 2012 un conveni de col·laboració per a la creació conjunta de la Càtedra UVIC/ICO/CCOMS de Cures Pal·liatives. La Càtedra esdevé així una branca de l’Observatori Qualy d’Atenció Pal·liativa/Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l’ICO.

Objectiu

L’objectiu fonamental és generar, difondre i transferir coneixement sobre l'atenció integral pal·liativa i transferir a la pràctica assistencial el coneixement i a les organitzacions l'atenció integral pal·liativa de persones amb malalties cròniques avançades. La Càtedra té com a objectiu addicional col·laborar amb les institucions sanitàries i sociosanitàries de l'entorn territorial per a promoure projectes i iniciatives de recerca i polítiques d'actuació per millorar l'atenció pal·liativa de persones amb malalties avançades a l'entorn immediat de la UVic.

Estil de treball

Centrats en la millora de l’atenció integral a persones en situacions de vulnerabilitat i malaltia avançada, l'estil de treball consisteix en l'efectivitat, eficiència, i l'orientació a clients i resultats, la multidisciplinarietat i la cooperació, amb els recursos de la comarca de Osona, i a nivell nacional i internacional amb partenariats sinèrgics.

Activitats docents, de recerca aplicada i d'innovació i transferència de coneixement

La Càtedra realitza activitats docents, de recerca aplicada i d’innovació, i transferència de coneixement:

L’activitat docent principal de la Càtedra és el Màster en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades ICO/UVic, a més de les activitats específiques adaptades a cada necessitat.

Les activitats de recerca aplicada de la Càtedra van enfocades als aspectes assistencials, ètics i organitzatius de l’atenció pal·liativa, mitjançant programes de doctorat i projectes competitius.

Les activitats d’innovació i transferència de coneixement de la Càtedra es porten a terme mitjançant el suport a organitzacions i institucions sanitàries i socials pel disseny, la implementació i avaluació de programes i serveis.

 

Direcció

Dr. Xavier Gómez-Batiste Alentorn

Adjunta a la direcció: Sra. Montserrat Codinachs

Contacte

Facultat de Medicina 

Ctra. de Roda, 70 08500 Vic 
08500 Vic

+ 34 93 881 55 20

catedracurespal@uvic.cat  


      

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte