Skip to main content

Polímers biològics sostenibles a partir de residus: EPSsus

Nom del projecte Polímers biològics sostenibles a partir de residus: EPSsus
Número expedient resolt 2019 LLAV 00014
Descripció del projecte El projecte EPSsus proposa l’ús de la fermentació en estat sòlid, una de les tecnologies amb les quals treballa el CT BETA, per la valorització de residus orgànics com alternativa potencialment més econòmica i sostenible de produir exopolisacàrids (EPS). Els EPS són un tipus de substàncies naturals produïdes per microorganismes que, per les seves propietats químiques, s’utilitzen en la indústria alimentària, farmacèutica o, fins i tot, petrolífera. A més, poden ser útils en processos d’eliminació de metalls o utilitzar-se com bioestimulants.
Actualment, els EPS es produeixen mitjançant fermentacions submergides optimitzades per assolir elevats rendiments de producció amb bactèries especialitzades, utilitzant substrats sintètics. El preu d’aquests substrats, que pot suposar fins un 30% dels costos de producció, repercuteixen en el preu final del producte. Malgrat es troben alguns exemples en els que s’utilitzen efluents líquids com alternativa a aquests substrats, el rendiment productiu disminueix comparat amb els substrats sintètics.
En el projecte s’utilitzen residus agroindustrials com a matèria primera de baix cost en el marc dels nous models industrials adaptats al concepte d’economia circular: valoritzar residus per obtenir nous productes d’alt valor afegit que incrementin la sostenibilitat del sistema. La tecnologia de la fermentació en estat sòlid ens permet disminuir la demanda de consum d’energia i aigua, així com reduir la generació de residus. D’aquesta manera, la tecnologia proposada constitueix una alternativa respectuosa amb el medi ambient per obtenir els EPS. S’espera que amb els resultats obtinguts en el marc del projecte es generi una base de coneixement sòlida que permeti en un futur desenvolupaments i optimitzacions del procés.
Nom IP

Sergio Ponsà Salas (científic responsable)

Óscar Mauricio Martínez Ávila (científic emprenedor)

Grup de recerca Centre Tecnològic Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) - Centre TECNIO
Entitat finançadora Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Import de l'ajuda

Import ajut: 20.000,00 €
Cofinançament FEDER: 10.000,00 €

Logotips               

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte