Skip to main content

Riberes de Vic (Restauración fluvial de los ríos Meder y Gurri en el nucleo urbano de Vic)

Nom del projecteRiberes de Vic (Restauración fluvial de los ríos Meder y Gurri en el nucleo urbano de Vic)
Número expedient resoltR046
Descripció del projecte

El projecte té per objectiu la renaturalització dels rius Meder i Gurri al seu pas pel nucli urbà de Vic i una reducció de la inundabilitat en un dels trams. Els rius han estat fortament modificats al llarg dels anys i hi trobem infinitat d’infraestructures que afecten les característiques hidromorfològiques i biològiques de la llera. L’enderrocament i la integració d’aquestes construccions constitueix una de les principals actuacions d’aquest projecte (l’enderrocament del mur d’aigües baixes que no té cap funció i constreny la llera del riu, la seva integració amb tècniques de bioenginyeria quan no es pugui enderrocar, eliminació d’una resclosa en desús i dispositius de pas per a peixos que permetin millorar la connectivitat fluvial longitudinal de l’ecosistema). També la recuperació dels ecosistemes de ribera per generar uns hàbitats que permetin l’establiment de fauna i flora autòctona. Finalment, s’actuarà per incrementar la capacitat hidràulica i reduir la inundabilitat d’alguns edificis per la Q10. El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Universitat de Vic (CERM- UVic) farà l’assessorament tecnicocientífic de les actuacions i portarà a terme l’avaluació de la biodiversitat al llarg del tram abans, durant i després de les actuacions de restauració descrites.

Nom IPMarc Ordeix
Grup de recercaCentre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)
Entitat finançadora

Riberes de Vic compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unión Europea - NextGenerationEU. 

Import de l'ajuda268.367,50 €
Logotips

  FB

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte