Skip to main content

Transition towards climate-neutral Interreg MED projects - ZeroCO2MED

Nom del projecteTransition towards climate-neutral Interreg MED projects - ZeroCO2MED
Número expedient resolt8133
Descripció del projecteCada vegada és més necessari avaluar el rendiment dels projectes finançats amb fons públics, no només els resultats científics, sinó també des de la perspectiva de la sostenibilitat.
El projecte ZeroCO2MED busca desenvolupar (i) una metodologia de comptabilitat/mitigació/compensació de la petjada de carboni que cobreixi QUI, COM, QUAN i QUÈ mesurar a l'hora d'avaluar la petjada de carboni dels projectes i (ii) un software fàcil d'utilitzar que inclogui la metodologia de comptabilitat i eines per facilitar el procés de presa de decisions per l'aplicació d'estratègies rendibles de mitigació de la petjada de carboni i opcions d'alta qualitat per compensar les emissions restants.
Els resultats obtinguts ajudaran a comprendre les emissions de carboni del projecte i la seva contribució actual i futura per aconseguir la neutralitat climàtica. El ZeroCO2MES suposarà un salt endavant en el mètode en què la sostenibilitat s'integra al cor dels projectes INTERREG MED i com els seus resultats poden ajudar als territoris, així com a les polítiques nacionals i regionals, per assolir els objectius fixats a l'EU Green Deal.
El ZeroCO2MED està format per un consorci altament qualificat i transdisciplinari que cobreix tots els camps d'especialització requerits (per exemple, emissions de gasos d'efecte hivernacle, desenvolupament de metodologies, optimització del rendiment mediambiental, programació i modelització, així com habilitats de comunicació i formació). La UVic, líder del projecte, té un fort lideratge demostrat en diferents projectes Interreg (i altres). 
Nom IP'sJoan Colón i Mercè Boy
Centre Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA)
Entitat finançadoraUnió Europea.
El projecte ha estat cofinançat al 85% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg MED.
Import de l'ajudaTotal del pressupost: 153.701,75 €  
UE: 130.646,49 €
Cofinançament propi: 23.055,26 €
Logotips

      

          

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte