Skip to main content

UDocentia

Logotip UDocentia

UDocentia. Programa d'avaluació i millora docent del professorat

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya té entre els seus objectius prioritaris vetllar per la qualitat i la millora docent.

La implantació d’una cultura d’avaluació docent del professorat a la Universitat ha d’afavorir i ajudar a la formació, capacitació i millora contínua del professorat i la seva qualitat docent. Al mateix temps, aquesta avaluació ha d'esdevenir una eina per dur a terme accions de millora contínua de la qualitat de la docència en cadascuna de les titulacions que imparteix la UVic-UCC.

El Programa UDocentia de la UVic-UCC contribueix a l’acompliment d’aquest objectiu.

Amb la voluntat d'assegurar l'èxit en la implementació del programa i garantir que tot el PDI que ho desitgi pugui ser avaluat el llarg dels propers tres cursos, es proposa un esglaonament en la presentació de sol·licituds:

Es recomana al professorat que es vulgui presentar a l'UDocentia que consulti el manual del programa.

Per fer qualsevol consulta o comentari sobre UDocentia cal escriure a la bústia: udocentia@uvic.cat

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte