El Campus Internacional aglutina el conjunt d'activitats de la UVic-UCC dirigides al públic internacional.

Programes de mobilitat i d'intercanvi de professorat, programes de màster i de postgrau, activitats de recerca, cursos de formació contínua i projectes de cooperació internacional.

 

Tant la dimensió de la Universitat com la dels seus grups de treball han contribuït a consolidar un model formatiu innovador. Els 5.100 estudiants de títols oficials i els més de 5.000 de formació continuada, un nombre reduït d'estudiants per aula i la relació de proximitat entre estudiants i professors permeten desenvolupar un mètode educatiu de formació integral i aconseguir un alt índex d'inserció professional.

L'activitat cultural de la ciutat de Vic i la seva proximitat amb Barcelona generen un entorn de ciutat-universitat òptim per a l'estudi, la recerca i el desenvolupament personal.