Vés al contingut

Consell Consultiu

El Consell Consultiu és un òrgan d'implicació de la societat en la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i de relació d'aquesta amb la societat, format per un màxim de 21 persones de perfils diversos, representatives dels àmbits d'activitat de la UVic-UCC.

Funcions

 1. Promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
 2. Promoure vincles de col·laboració mútua entre la UVic-UCC i altres universitats, i centres de recerca i d’educació superior.
 3. Assessorar el Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya en la determinació de criteris i objectius de la planificació estratègica i de l’avaluació de la qualitat de la UVic-UCC.
 4. Col·laborar amb el Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i amb els òrgans de govern de la Universitat en la consecució d’un finançament estable de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, tant per part de les administracions públiques com fomentant les aportacions d’organismes i entitats privades.
 5. Suggerir tota mena de mesures encaminades a l’adequació de la recerca i l’oferta formativa de la UVic-UCC a les demandes socials i, paral·lelament, estimular la transferència de coneixement.
 6. Proposar mesures i actuacions per contribuir a difondre el model constitutiu de la UVic-UCC.
 7. Aportar idees i suggeriments sobre la marxa financera i la vida acadèmica i institucional de la UVic-UCC.
 8. Vetllar per una política de concessió de beques que no exclogui ningú de la UVic-UCC, i per la inserció laboral dels seus titulats.
 9. Qualsevol altra funció de caràcter consultiu o d’assessorament que li sigui encomanada pel Patronat.
 10. El Consell Consultiu podrà crear comissions d’entre els seus membres per portar a terme tasques específiques.

Membres

Presidente

 • Josep Eladi Baños Díez (rector de la UVic-UCC)

Vocals

 • Mercè Girbau
 • Joan Bigorra i Llosas
 • Salvador Cardús i Ros
 • Maria Morrás i Ruiz-Falcó
 • Marina Subirats i Martori
 • Montserrat Vilalta i Ferrer
 •  

Secretaria del Consell Consultiu de la UVic-UCC

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte