Vés al contingut

Responsabilitat social a la UVic-UCC/FUB

Responsabilitat: sostenibilitat

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes, entenen la responsabilitat social universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir i que ha de promoure en la seva activitat diària. D’aquesta manera, l’RSU implica una gestió responsable de l’impacte de l'activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental de la Universitat. També, suposa l’establiment d’un diàleg amb la societat per millorar l’activitat acadèmica i per impulsar el desenvolupament humà sostenible. 

En sentit ampli, la RSU al servei de la comunitat, la societat i el país, es concreta en un govern participatiu i transparent, amb verificació externa dels resultats, una gestió efectiva i eficient dels recursos disponibles; un ensenyament que fomenti els valors personals, professionals i ciutadans dels nostres estudiants; una recerca i transferència de coneixement al servei del desenvolupament de l'entorn territorial, social, empresarial i institucional, i un compromís amb la cultura i el desenvolupament sostenible, que transmeti el nostre patrimoni, tant cultural com ambiental, a les generacions futures.

Més enllà del compliment de les obligacions legals –que es dona per descomptat–, la institució assumeix responsabilitats, en la mesura de les seves possibilitats, de millora del nivell de benestar de tots els actors que formen la Universitat –estudiants, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador–, i de la societat que l'acull i de la qual es beneficia, i vol fer-los partícips de la seva labor formativa i de la seva investigació per al millorament global.

  • Estudiants
  • Personal docent i investigador
  • Personal d'administració i serveis
  • Rectorat i Patronat de la FUB
  • Alumni i titulats
  • Centres adscrits i vinculats
  • Ajuntaments de Vic, Manresa i Granollers
  • Municipis del territori d'influència
  • Entitats associades
  • Institucions i empreses de pràctiques

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte