Vés al contingut

Pla estratègic

El Pla estratègic de la UVic-UCC 2021-2025, aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes en data 22 de juny de 2021, esdevé una eina imprescindible per a la Universitat per definir els seus objectius i les accions necessàries per assolir-los en el marc del seu model singular, amb una única universitat i quatre fundacions. Es tracta del primer pla estratègic de la Universitat que incorpora les quatre institucions que en formen part: la Fundació Universitària Balmes, la Fundació Universitària del Bages, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària. 

Fruit d’un treball intens i participat per la comunitat universitària, el Pla estratègic de la UVic-UCC recull el que vol ser la Universitat i com es treballarà per arribar-hi, a partir dels indicadors que determinen l’assoliment dels objectius. S’estructura a partir de cinc eixos estratègics, que permeten estructurar i agrupar d’una forma coherent el conjunt de l’activitat universitària: formació, recerca i transferència, organització sostenible, comunitat universitària, i arrelament territorial i projecció internacional. Per a cadascun dels eixos definits, s’estableixen uns objectius, que són una formulació en clau estratègica de les prioritats que han de caracteritzar l’actuació de la Universitat, que deriven en línies d’actuació o accions concretes. Alhora, s’hi tenen en compte vuit palanques de canvi de la institució: la formació integral, l’R+D+I amb impacte, el model docent propi i innovador, l’especialització temàtica, la formació al llarg de la vida, la gestió del talent, el territori i la vocació internacional. 

Plà estratègic 2021-2025

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte