Skip to main content

Accés, preinscripció i matrícula a Cicles Formatius de Grau Superior

Accés

Les persones que compleixin algun d'aquests requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic (CFGM) de formació professional o d'arts plàstiques i disseny,
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova,
 • Tenir el títol de tècnic/a superior (CFGS), especialista o d'arts plàstiques i disseny,
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, 
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir titulació universitària o una d'equivalent.
 • Inscripcions: del 7 al 20 de març 2023
 • Prova: el 23 i 24 de maig de 2023
 • Qualificacions: a partir del 7 de juny de 2023

Per a més informació consulta aquí.

Preinscripció

Per a formalitzar la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior cal fer arribar la següent documentació al centre:

 • Sol·licitud de preinscripció pdf
 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum alumne/a

Aquest tràmit es realitza on line a través del correu electrònic campusprofessional@uvic.cat o presencialment al centre. Durant el període de selecció d’alumnat, es contactarà amb els alumnes preinscrits.

La Preinscripció als CFGS de la UVic-UCC està oberta tot l’any.

Matrícula oberta

Un cop superat el procés de selecció, caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. Cal fer arribar al centre la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula pdf
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 fotografia de carnet (format digital)
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Còpia compulsada del document que acredita els requisits d'accés al CFGS
 • Ordre de domiciliació bancària de càrrec directe SEPA CORE pdf

El tràmit de matrícula implica el pagament de l’import d'aquesta que es retornarà únicament en el cas que l’estudiant no disposi finalment d’accés al CFGS, és a dir, que no hagi superat la prova d’accés, el curs pont, el CFGM o el batxillerat.

Aquest tràmit es realitza on line a través del correu electrònic campusprofessional@uvic.cat o presencialment al centre.

 • A partir de l'1 de març 2023

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte