Skip to main content

Formació Professional Dual

Què és la formació dual?

Aprèn treballant amb la formació professional dual. Experiència garantida i formació a l'empresa.

El sistema d’estudi dual és una alternativa mixta entre l'ocupació i la formació, amb l'objectiu d'aconseguir una qualificació professional del treballador-estudiant que combina l'activitat laboral en una empresa amb l'activitat formativa al centre.

L'alumnat que s'incorpora a la formació professional dual ho fa mitjançant un contracte o una beca de formació a través del qual podrà percebre una borsa de diners i cofinançar els seus estudis.

L'alumnat que estudia mitjançant aquesta modalitat obté una formació molt més completa perquè aprèn al costat de professionals, desenvolupa les seves competències en un entorn laboral i afavoreix la seva incorporació posterior al món professional, alhora que incrementa les seves capacitats.

Consulta les empreses col·laboradores

Aquesta metodologia de formació és molt positiva ja que:

 • Aconsegueix major motivació de l'alumnat, que veu clara l'aplicabilitat dels seus estudis.
 • Facilita la inserció laboral de l'estudiantat perquè acaba la seva formació amb moltes hores d'experiència professional.
 • Permet a l'estudiant disposar d'un suport econòmic mitjançant beca-salari o altres.
 • Incideix en la millora de la qualitat de la formació professional.
 • Incrementa la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial en la formació professional.
 • Mitjançant la formació millora la competitivitat.

Per a portar a terme la dualitat, Campus Professional UVic-UCC i l'empresa apliquen dues modalitats de contractació, el contracte per a la formació i l'aprenentatge, i el contracte tipus beca-salari.

 • La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses perquè millora la seva gestió dels recursos humans, ja que permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.
 • La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar una persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i la seva cultura empresarial.
 • Amb la FP Dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves. La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
 • L’empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones. La formació d’avui és l’empresa de demà.

Existeixen dues modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa un contracte laboral o una beca.

 • En el primer cas l’estudiant pot tenir qualsevol tipus de contracte, tot i que el més adequat per a la formació és el contracte per a la formació i l’aprenentatge. En aquest cas ha de tenir una edat màxima de 25 anys, i el contracte haurà de ser de mínim d'1 any de màxim 3 anys, amb una jornada laboral de 40 hores setmanals (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any). Aquest contracte permet a l’empresa bonificacions a la Seguretat Social del 100% de les quotes per a empreses de menys de 250 treballadors; del 75% per a empreses més grans, i en cas de contractació posterior indefinida, reduccions de fins a 1.800 €/any durant 3 anys. La retribució de l’alumne té com a referència mínima el salari mínim interprofessional.
 • L’estudiant es pot incorporar també en format de beca en la FP Dual. En aquest cas l’empresa gestiona l’alta a la Seguretat Social com a becari i realitza la compensació econòmica a l’alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert, la durada del qual serà de mínim 2 mesos i màxim de 12 mesos dins d’un curs amb possibilitat d’una pròrroga i amb una retribució a acordar entre l’empresa i el titular del centre.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte