Skip to main content

Preus, sistemes de pagament i descomptes

Preus

CFGSMatrículaMensualitat
Animacions 3D, jocs i entorns interactius500 €330 €/mes
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles500 €330 €/mes
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma500 €310 €/mes
Màrqueting i publicitat500 €310 €/mes
Educació Infantil amb especialitat en pedagodia Montessori*pendentpendent 
Documentació i Administracio Sanitàries500 €300 €/mes
Processos i qualitat en la indústria alimentària500 €300 €/mes

L'alumnat en formació professional dual, gaudirà d'una beca de formació o bé d'un contracte que li permetrà cofinançar part la matrícula.

Sistemes de pagament

El pagament del curs es pot fer de les següents formes:

 • Pagament únic domiciliat, comporta un descompte de l'1% sobre l'import total del curs.
 • Pagament per quotes mensuals domiciliades, un total de 10 quotes.

 

 • Finançament a través de l’entitat financera col·laboradora BBVA. Com a estudiant del Campus Professional UVic-UCC disposes de finançament especial amb l’entitat financera col·laboradora de la UVic-UCC: el BBVA. Consulta'n aquí les condicions.
 • L'alumne de formació dual, gaudirà d'una beca de formació o bé d'un contracte que li permetrà finançar part de l'import del curs.

Descomptes i condicions econòmiques específiques

Matrícula d'Honor de 2on de Batxillerat, Premi extraordinari de Batxillerat o de CFGM50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.
Segona titulació de CFGS a Teknós8% de descompte del preu total de crèdits matriculats si ets titulat/da per Teknós i vols estudiar una segona titulació oficial. Per a l'aplicació d'aquest descompte és imprescindible ser membre d'UVic Alumni.
Mateixa unitat familiar en el propi centre Teknós5% de descompte per a cada membre de la unitat familiar a Teknós o Campus UVic del preu total de crèdits matriculats.
Família nombrosa especial (4 germans)5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic.
Família monoparental especial5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic.
Persones discapacitades10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Víctimes d’actes terroristes10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles.
Víctimes de violència de gènere10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.
Majors de 60 anys50% de descompte sobre el preu total de crèdits matriculats.
Escola d'Idiomes25% de descompte en la matrícula de l'Escola d'Idiomes per a tots els estudiants matriculats a una titulació oficial. Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui.

 

Convalidacions i/o reconeixements

 • Reconeixement entre titulacions cursades a Teknós: els estudiants obtindran una bonificació del 100% dels crèdits reconeguts.
 • Reconeixement d’estudis complets o parcials d’altres centres: s’haurà d’abonar el 15% de l’import de les assignatures que es vol cursar.
 • Reconeixement de crèdits per experiència professional: s’haurà d’abonar el 15% de l’import de l'assignatura de la titulació que es vol cursar.
 • Per a la convalidació dels crèdits obtinguts en els CFGS dels centres Teknós i Kreas, els estudiants de nou accés a un grau universitari de la UVic-UCC, obtindran una bonificació del 85% dels crèdtis reconeguts. 

Assignatures de repetició

 • En el preu de matrícula de les assignatures que s'han de cursar per segona i tercera vegada s'aplicarà un increment del 12% del preu del crèdit de la 1ª i 2ª matrícula respectivament.
 • El preu de la matrícula de les assignatures que s'han de cursar per quarta vegada incrementarà un 24% del preu del crèdit de la tercera matrícula.
 • Actualment gràcies al sistema d’estudi dual aplicat a Kreas els estudiants que disposen d’un contracte de formació i aprenentatge que permet cobrir pràcticament la totalitat del cost del curs. Per a més informació info@kreas.cat.
 • Per al pagament únic domiciliat l’alumne/a gaudeix d’un 1,7% de l’import total de la matrícula.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte