Junta de Rectorat

La Junta de Rectorat és l'òrgan que assisteix el rector en les responsabilitats de govern i gestió de la Universitat. Juntament amb el rector, formen part de la Junta de Rectorat els vicerectors, la gerent, i el secretari general i adjunt per a les Relacions Institucionals i la Comunitat Universitària. - See more at: http://www.uvic.cat/junta-de-rectorat#sthash.BSEnQkHB.dpuf
La Junta de Rectorat és l'òrgan que assisteix el rector en les responsabilitats de govern i gestió de la Universitat. Juntament amb el rector, formen part de la Junta de Rectorat els vicerectors, la gerent, i el secretari general i adjunt per a les Relacions Institucionals i la Comunitat Universitària.
 

Consell de Govern

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de coneixement, recursos humans i econòmics. El Consell de Govern de la Universitat i tots els seus membres actuen d’acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d’Organització i Funcionament.
 

Consell de Direcció

El Consell de Direcció de la Universitat és l'òrgan de govern col·legiat de la UVic-UCC pel que fa a les qüestions acadèmiques i econòmiques. El Consell de Direcció de la Universitat i tots els seus membres actuen d'acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d'Organització i Funcionament.
 

Claustre

És l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació acadèmica de la Universitat. Presidit pel rector, té com a objectiu principal assegurar la informació i la implicació del conjunt de membres de la Universitat en el seu procés de desenvolupament.
 

Consell d’Estudiants

És l’òrgan de màxima representació dels estudiants. Treballa per millorar la qualitat d’estudis i serveis de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i vetlla pels drets i deures dels estudiants.
 
  • És l’òrgan de màxima representació dels estudiants.
  • Treballa per millorar la qualitat d’estudis i serveis de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i vetlla pels drets i deures dels estudiants.
  • - See more at: http://www.uvic.cat/consell-destudiants#sthash.U3B2BTVl.dpuf

Síndic de Greuges

La Sindicatura de Greuges de la Universitat de Vic és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

La Sindicatura de Greuges de la Universitat de Vic és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. - See more at: http://www.uvic.cat/s%C3%ADndic-de-greuges#sthash.EdabKtL9.dpuf